Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP,NO/Luft, HT12

Skapad 2012-06-19 12:39 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
NO/Luft, årskurs 5, HT2012
Grundskola 5 Fysik Kemi
...

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Luftens egenskaper och sammansättning.

Syfte

Du ska förstå att luft är ett materia och att det därför har egna egenskaper som tempratur, vikt m.m. 
Du ska genom egna erfarenheter skaffa dig en uppfattning om luftens tryck och hur den påverkar oss människor.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att söka information och fakta med hjälp av digitala verktyg, läsa i böcker och se film.
Vi kommer att ha genomgångar och experiment.
Ha diskussioner och samtal.
Ha olika arbetsuppgifter som vi arbetar med i grupp och enskilt. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 
 
Du skall kunna samtala och diskutera enkla frågor om väderfenomen som tex. vindar. Du skall kunna samtala och diskutera enkla frågor om luften och dess egenskaper. Du skall kunna framföra dina åsikter i diskussioner. Du kan söka information och använda dig av olika källor. Du kan skapa egna texter och diskutera utifrån den information du hittat.

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Ke  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Ke  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: