👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A, kapitel 4

Skapad 2022-05-30 14:48 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 2 Matematik
Nu ska du få lära dig grunderna i multiplikation. Du kommer att få lära dig 2:an, 5:an och 10:ans tabell!

Innehåll

Arbetsområdets innehåll:

 • sambandet mellan addition och multiplikation
 • utföra beräkningar med multiplikation (tabell 2, 5 och 10)
 • kommutativa lagen

 

Vi lär oss detta genom att:

 • genomgångar tillsammans och diskutera hur vi tänker.
 • träna genom att räkna i matteboken och i program på datorn.
 • laborativt material

 

Bedömning:

 • formativt genom praktiskt arbete i klassrummet och vid genomgångar när vi använder oss av t.ex. mini-whiteboards och EPA.
 • diagnos efter avslutat kapitel

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3