👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget - som aldrig tar slut men det gör projektet

Skapad 2022-05-31 06:38 i 224601 Förskolan Berget Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Helt plötsligt har februari blivit till juni och sommaren är här, vilket betyder att vi avslutar projektet ”Det här är jag!” Ett projekt som haft fokus på barnens identitetsutveckling.

Innehåll

Under hela vårterminen har vi arbetat med projektet ”Det här är jag!”. Men vad har vi egentligen gjort och vad har barnen fått med sig från det? 

Likheter/olikheter - lika rättigheter och lika värde

Vi startade projektet med att barnen fick skapa självporträtt. De satt tillsammans och ritade och målade och pedagogens roll var att försöka styra in barnens samtal på likheter och skillnader, men också på lika rättigheter och lika värde. Oavsett vilken färg vi människor har på håret, ögonen eller huden samt om vi är pojkar eller flickor så är vi alla lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi pratar också kort om barnkonventionen och att det i den står att alla har rätt till ett namn.

Vi arbetade vidare med detta när vi skapade kroppar. Alla kroppar ser lika ut på insidan med blod och organ - men ser vi lika ut på utsidan? Denna aktivitet gav många givande samtal både under genomförandet med också efter när barnen tittade på kropparna som skapats i de olika projektgrupperna. De jämförde vad de olika kropparna hade målats med för färg, vilken som var störst/minst och vilka olika delar som barnen kommit på som finns i kroppen. En undervisning som fokuserade på likheter/olikheter men också på ren fakta och biologi - vad finns i våra kroppar och hur ser det ut?

Vi har arbetat med alla barns familjer. Alla familjer ser inte likadana ut, men vem är det egentligen som bestämmer vem som är familj och hur den ska se ut? Vi läste boken Min familj som lyfter många olika familjekonstellationer genom att det är barn som berättar om sina familjer. Vi tog avstamp i det och lät alla barn på Mount Everest berätta om sina familjer - vilka är ni i din familj? Detta för att öka förståelsen hos barnen om att det finns olikheter även där, men att det inte finns något som är rätt eller fel. Barnen fick sedan skapa sina familjer genom att rita, klippa och sätta fast medlemmarna på pinnar så att de kunde leka med dem och spela teater. Många samtal om vilka som ingår i varje enskilt barns familj uppstod efter mellan barnen i leken med figurerna som de skapat. 

Känslor

Känslor och känslouttryck är en stor del av barns identiteter och av deras utveckling. Här fick barnen utforska sina uttryck för känslorna glad, arg och ledsen lite extra. Vi förstärkte känslorna genom musik, kroppsligt uttryck, mimik, skapande och samtal. Alla barn fick berätta saker som gör att de känner de olika känslorna, visa med kropp och ansikte hur de ser ut nr de har de olika känslorna samt skapa till dem. Deras skapande har dokumenterats i hallen och lett till långa fina samtal barnen emellan om hur de tänkt när de skapat sina bilder.

Personlig integritet och respekten för varandra

Under en dag på förskolan händer det mycket saker och många konflikter, både stora och små, uppstår mellan barnen. Vi vill ge barnen verktyg för att lösa konflikterna men också stoppa dem innan de uppstår. Ofta grundar sig konflikterna i att barnen känner att någon gör intrång i deras personliga sfär, alltså kommer för nära på sätt som inte känns bra, barn som vill leka med samma sak eller vem/vilka som ska bestämma. Ett tydligt verktyg och något vi ständigt arbetar med är ordet STOPP. Att stärka barnen i att själva säga stopp till sina kompisar och att lyssna på när någon annan säger stopp. Det kan vara ganska svårt att göra båda dessa saker och därför har vi under terminen flera gånger läst en kompisbok som heter Säga stopp för att påminna barnen. Vi har också genomfört en aktivitet där barnen fick öva på att både säga stopp på olika sätt, men också lyssna på när kompisarna sa stopp med reflekterande samtal efter. Vi har också gjort stopphänder. Vi har kunnat observera att barnen i större utsträckning både säger stopp och lyssnar till stopp bättre efter detta arbete!

Identitetsutveckling - ökad självkänsla och självförtroende

Under alla dessa delar av projektet har syftet varit att barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet genom att berätta för sina kompisar om vem de är, hur deras familj ser ut, var de bor och rätten att bestämma över sin kropp och därigenom stärka deras självkänsla och självförtroende. Vi har kunnat observera att flera barn som tidigare inte tagit så mycket plats nu gör det på ett annat sätt; De vågar säga stopp, de uttrycker sig mer i leken med sina kompisar och de vågar ta mer plats i olika former av samtal och dialoger.