👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prästkragens förskola 22-23 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2022-05-31 09:48 i Prästkragens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi upplever att barnen är intresserade av skapande och kreativitet. De vill gärna vara med när vi målar, spelar instrument och dansar. Vi ser att barnen tar till sig ny kunskap på olika sätt. En del lär sig genom rörelse och en del lär sig genom drama. Vi vill skapa förutsättningar för alla barn att ta in kunskap på och att få möjlighet att uttrycka kunskap på sitt sätt. Vi vill i arbetslaget ta tillvara på varandras kompetenser och vi är bra på olika inom språk och kommunikation

 

Hur arbetar vi?

Inom språk och kommunikation men även de andra ämnena kommer vi att använda oss av olika uttrycksformer för att varje barn ska få möjlighet att kommunicera kunskap på sitt sätt.

Vi kommer att använda oss av barnlitteratur som vi kan utgå från utifrån det vi ser barnen ha behov av och de mål vi har satt upp. Vi kommer att hitta arbetssätt så vi kan använda varandras kompetenser i hela huset och att vi kan utnyttja både lokal och material gemensamt för att skapa möjlighet och förutsättningar till de olika uttryckssätten.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?