👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bofinken Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 2021/2022

Skapad 2022-05-31 10:09 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling (Lpfö 18)

Innehåll

 

 Planerade insatser 

Vi kommer att odla tillsammans med barnen för att följa processen från frö till planta till mat som vi kan äta. Genom välja växter som växer snabbt tror vi skapar ett intresse och nyfikenhet hos de yngre barnen. 

Vi vill göra barnen medvetna om hur viktigt det är att vara rädd om vår natur, djur och växter. Vi uppmärksammar barnen på att vi inte kastar skräp ute samt att vi är rädda om våra saker. 

Vi fortsätter att lägga upp lite mat som vi får från köket på barnens tallrikar. De får sedan göra ett eget val i att smaka. Vi försöker göra barnen medvetna om matens betydelse för kroppens välbefinnande.

 

Metodval 

  • Dokumentation via Unikum
  • Observationer

 

Förväntade effekter 

  • Ökad kunskap och intresse för hållbar utveckling
  • Rörelseglädje
  • Natur och djur intresse

 

4. Läroplansmål - välj mål från "läroplanen" nedan

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra..