👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material och hållbar utveckling

Skapad 2022-05-31 11:05 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Syror & baser samt periodiska systemet
Grundskola 7 – 9 Kemi
Hur påverkar tillverkningar och utsläpp miljön? Vilka olika frågor ska man ställa sig när man står inför ett miljöproblem? Vilka olika material använder vi och vad gör dom så bra? Detta är några frågor vi kommer arbeta med i detta kapitel.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du kommer att utveckla:

 • Olika materials speciella egenskaper
 • Olika material och dess användningsområden
 • Vad innebär begreppet hållbar utveckling?
 • Vad innebär de sex hållbarhetsprinciperna
 • Vad menas med försiktighetsprincipen
 • Kunna förklara några av miljöproblemen som finns i dagens samhälle: försurning, förstärkt växthuseffekt tillexempel
 • Resonera kring ett miljöproblem utifrån hållbarhetsprinciperna

 

Såhär ska vi arbeta

Vi kommer att

 • ha genomgångar där vi förklarar olika begrepp och teorier
 • ha diskussioner inom ämnesområdet
 • se film/er som behandlar arbetsområdet 
 • området kommer att avslutas med en inlämningsuppgift

 

Det här ska bedömas

Bedömning av området kommer ske genom 

 • Inlämningsuppgift
 • visade kunskaper under tidens gång

 

 

Matriser

Ke
Material och hållbar utveckling

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Diskussioner
Förmåga att ställa frågor samt framföra och bemöta åsikter och argument
Dina diskussioner genomförs inte på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Dina diskussioner genomförs på ett sätt som till viss del för dem framåt.
I diskussioner ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt på som för dem framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Söka information
Du kan inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
Du kan inte använda information, på ett i huvudsak, fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda information, på ett i huvudsak, fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda information på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda information ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kemi i vardag och samhälle
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan inte undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven kan inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.