👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Sannolikhet och Statistik

Skapad 2022-05-31 12:29 i Aspuddens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Matematik
Bedömning till provet i sannolikhet och statistik

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematikprov Sannolikhet och statistik

Problemlösning
Begrepp
Metod
Resonemang
Kommunikation
1
1a 12/20=60 % 1b 8/20=40 % 1c 14/20=70 %
E: har korrekt på minst två av uppgifterna
E: har korrekt på minst två av uppgifterna
2
18 möjliga kombinationer
C: Eleven löser problemet
E: Eleven löser problemet på ett fungerande sätt t.ex. genom att skriva upp alla möjliga kombinationer. C: Eleven löser problemet på ett väl fungerande sätt, t.ex. med multiplikationsprincipen.
E: Några beräkningar finns med C: Tydlig redovisning av lösningarna
3
3 a) 62% 3 b) 38% 3 c) 2,6 %
E: Eleven löser två av uppgifterna C: Eleven löser alla uppgifterna
E: Eleven löser två av uppgifterna C: Eleven löser alla uppgifterna
4
a) Träddiagram B. I dragning två finns 4 kulor kvar b) A visar dragning med återläggning. I C ändras bara de möjliga utfallen. C) A: 36% B: 30% C: 24%
E: Eleven väljer rätt diagram och ger någon motivering till varför det visar dragning utan återläggning. C: Eleven ger även någon förklaring till vad som är fel i diagram A och C
E: Beräknar sannolikheten för två vita kulor utan återläggning C: Beräknar sannolikheten för två vita kulor utan återläggning, samt förkortar bråket
E: Eleven väljer rätt diagram och ger någon motivering till varför det visar dragning utan återläggning. C Eleven ger även någon förklaring till vad som är fel i diagram A och C
E: Några beräkningar finns med C: Tydlig redovisning av lösningen och tydlig motivering
5
7 Poplåtar
E: Eleven inleder en lösning på problemet C: Eleven löser delar av problemet, t.ex. anger totala antalet låtar A: Eleven löser hela problemet
E: Eleven inleder en lösning på problemet C: Eleven anger totala antalet låtar A: Eleven löser uppgiften .
E: Beräkningar finns med C: Förklaring till sina beräkningar finns med
6
a) Adam har tänkt rätt. Att få minst en sexa är komplementhändelsen till att inte få någon sexa. b) Elins uträkning kan användas för att beräkna sannolikheten att få tre sexor i rad. Med Georges uträkning kan man räkna ut sannolikheten att få exakt en sexa
C: Visar kunskap om begreppet komplementhändelse
E: Eleven identifierar rätt lösningsmetod C: Eleven identifierar vad man kan räkna ut med någon av de andra lösningarna
C: Eleven för ett korrekt resonemang kring någon uträkning. A: Eleven ger ett korrekt svar på a-uppgiften med utförlig motivering och för ytterligare något korrekt utförligt resonemang.
E: Några beräkningar finns med C: Tydlig redovisning av tankegången A: Eleven redovisar tankegången tydligt och använder ett korrekt matematiskt språk med relevanta begrepp