👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 8 - Ekonomi

Skapad 2022-05-31 14:18 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vart tar våra pengar vägen när vi handlar? Det ska vi ta reda på under det här området.

Innehåll

Vad ska ni lära er?

ekonomi 

 • hur hänger den egna ekonomin, företagens och samhällets ekonomi ihop?
 • hur och varför förändras ekonomier och vem eller vilka påverkas?
 • vad påverkar ett lands ekonomi?

Varför ska ni lära er detta?

Målet är att du ska utveckla din förmåga att

 • reflektera över hur samhällen och individer utvecklas och påverkar varandra

 

Hur ska ni lära er?

 • genomgångar
 • Gleerups och Binogi
 • diskussioner i grupp och i helklass
 • skriftliga och muntliga övningar i grupp och i helklass

 

Hur bedömer jag din kunskap?

 • Det du visar på lektionen
 • Oförberedda eller förberedda prov
 • Inlämningsuppgifter

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Ännu ej godkänd
ok
bra
mycket bra
Samhällsstrukturer
ekonomi
du har ännu ej visat tillräckliga kunskaper om ekonomi
du visar grundläggande kunskaper om ekonomi
du visar goda kunskaper om ekonomi
du visar mycket goda kunskaper om ekonomi
Samhällsstrukturer
resonera om samband mellan samhällsstrukturer
du har ännu ej visat kunskaper om samband mellan samhällsstrukturer
du beskriver enkelt hur olika strukturer i samhället hänger ihop med något exempel exempelvis hur ekonomi och arbetsmarknad påverkar varandra
du beskriver utvecklat hur olika strukturer i samhället hänger ihop med några exempel exempelvis hur ekonomi och arbetsmarknad påverkar varandra du beskriver ur några olika perspektiv till exempel individ- samhälle
du beskriver välutvecklat och självständigt hur olika strukturer i samhället hänger ihop med flera exempel exempelvis hur ekonomi och arbetsmarknad påverkar varandra du beskriver ur flera olika perspektiv till exempel individ- samhälle och kopplar ihop dem
Samhällsstrukturer
resonera om påverkan
du har ännu inte visat förmåga att resonera om hur individer och grupper kan påverkas av strukturer i samhället
du resonerar enkelt om hur individer och grupper kan påverkas av strukturer i samhället med något exempel
du resonerar utvecklat om hur individer och grupper kan påverkas av strukturer i samhället med några exempel
du resonerar välutvecklat om hur individer och grupper kan påverkas av strukturer i samhället med flera exempel