👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Knytte: insekter

Skapad 2022-05-31 14:31 i Dibber Trollflöjtens Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Utifrån barnens intresse kommer vi arbeta med insekter i den pedagogiska verksamheten, Knytte.

Innehåll

Nuläge 

 

Barnen i på Flöjten Blå har visat intresse olika insekter. Därför har vi under vårterminen alltid tagit med oss fakta böcker om insekter, luppar och ficklampor.

Vi kommer gå igenom olika insekter under tidens gång. 

 

Mål

 

Vi vill stärka barnens kunskap om naturvetenskap, teknik och miljö, utmana barnens språkliga förmågor, ge tillfällen till sång, rörelse och skapande med olika material.

 

Huvudmål:

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

 

Delmål:

Utvecklas sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap.

Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Utvecklar sin skapande förmåga och sinförmåga att förmedla, upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

 

Syfte 

 

Vi vill att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande i linje med läroplanens intentioner.

 

Genomförande 

 

Arbetet kring insekterna kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intresse och önskemål utvecklas temat. 

 

Hur ska vi göra? 

• Leta efter insekter i skogen.

• Samtala och titta på film om insekter för att få kunskap.

• Skapa insekter i olika material.

• Sjunga om insekter(t.ex om nyckelpigan)

• Räkna insekternas kroppsdelar 

• Samtala om insekternas form, storlek och funktioner.

 

Dokumentation 

 

Utveckling och process dokumenterar vi i avdelningens blogg och barnets lärlogg.

Vi dokumenterar även på avdelningens väggar med barnens skapande.

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Ansvar

 

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planeringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18