👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1b: Sannolikhet och statistik

Skapad 2022-05-31 15:42 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Matematik
Det här området behandlar det centrala innehållet som gås igenom i kapitel 4: Sannolikhet och statistik

Innehåll

Uppgifter

 • Prov: Kapitel 4 Sannolikhet och statistik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begreppet index.
  Mat  -
 •  Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Användning av kalkylprogram för beräkning av ränta och amortering.
  Mat  -
 • Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och inom vetenskap, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.
  Mat  0-0
 • Begreppet förändringsfaktor och beräkning av förändringar i flera steg.
  Mat  0-0
 • Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen, privatekonomi och samhällsliv.
  Mat  0-0
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.
  Mat  E
 • Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Mat  E 0
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.
  Mat  C 0
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt
  Mat  A 0
 • Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  E
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.
  Mat  E
 • Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.
  Mat  C
 • Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  C
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.
  Mat  C
 • Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.
  Mat  A
 • Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  A
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.
  Mat  A

Matriser

Mat
Matematik 1b

E
C
A
Centrala begrepp
Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.
Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.
Procedurer och uppgifter av standardkaraktär
Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
Problemlösning
Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
Matematiska modeller
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.
Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.
Matematiska symboler
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.
Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt.