👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med deckare

Skapad 2022-05-31 17:37 i Friskolan Asken Grundskolor
Ett antal unga tjejer försvinner spårlöst från en svensk småstad. Runt dem finns pojkvännerna, kompisarna och föräldrarna. Utanför alla vänskaps- och kärleksrelationer, som en mörk skugga, finns förföljaren, den unge och mystiske mannen i grå munkjacka, som ingen vet vem han är....
Grundskola 6 – 9 Svenska
Ett antal unga tjejer försvinner spårlöst från en svensk småstad. Runt dem finns pojkvännerna, kompisarna och föräldrarna. Utanför alla vänskaps- och kärleksrelationer, som en mörk skugga, finns förföljaren, den unge och mystiske mannen i grå munkjacka, som ingen vet vem han är....

Innehåll

Vi läser Förföljaren av Magnus Nordin tillsammans.

Vi har bokprat då vi resonerar och analyserar i grupp. Frågor knutna till bokens innehåll får du besvara skriftligt och ibland genom gemensamma samtal kring det vi läst. Vi kommer att gå igenom deckargenrens typiska drag.

Mål

Du skall efter arbetsområdets slut:

 • Kunna skilja på olika typer av deckare och kunna beskriva en deckare med ord som är typiska för genren
 • Ha läst och stiftat bekantskap med olika deckarförfattares texter
 • Ha läst Förföljaren av Magnus Nordin och aktivt deltagit i samtal kring boken och skrivuppgifter i anslutningen till boken
 • Ha skrivit en text som anknyter till bokens handling

Arbetsgång

 • Läsa "Förföljaren" av Magnus Nordin.
 • Läsa ca 70 sidor per vecka.
 • Besvara frågor om avsnittet.
 • Förbereda samtalssfrågor.
 • Prata om boken i liten grupp - boksamtal.
 • Skriva en kort text ur ett nytt perspektiv.

 

Bedömning

 • Din aktiva medverkan i samtalet om boken.
 • Din text som är kopplad till bok och samtal.

Matriser

Sv
Deckare - skrivuppgift

Matris för skrivuppgift. Skriv minst en A4-sida, punkt 12. Inlämningsdatum:__________________
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Disposition
Din text har en början, ett innehåll och ett slut.
Din text har en passande inledning, ett fylligt innehåll och en tydlig avslutning.
Texten är mycket välplanerad och dispositionen är avancerad, men ändå tydlig.
Innehåll
Innehållet stämmer överens med uppgiften, (d.v.s. utgår från boken).
Innehållet framgår tydligt. .
Innehållet är tydligt.
Innehåll
Du beskriver enkelt, begripligt och läsaren kan förstå dina tankar.
Du beskriver mer varierat, hämtar fler exempel för att belysa dina tankar.
Du beskriver varierat och utvecklat. Läsaren har lätt att förstå din synvinkel eftersom du presenterar den med tydliga exempel.
Språk
Du använder enkla ord, beskrivningar och försöker göra egna formuleringar.
Du gör utvecklade beskrivningar och egna formuleringar.
Du gör välutvecklade beskrivningar och egna formuleringar
Språk
Du visar viss variation i ditt ordval.
Du visar variation i ditt ordval och använder specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Du visar stor variation i ditt ordval och använder med säkerhet specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Stavning/talspråk
Du blandar ibland skriftspråk/ talspråk samt gör vissa stavfel.
Viss osäkerhet när det gäller stavning kan förekomma om du använder svårare ord.
Säkert och korrekt skriftspråk och stavning.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla, korta, men väl fungerande meningar.
Du försöker skriva längre meningar och variera meningsbyggnaden.
Meningsbyggnaden är varierad och säker.
Styckemarkering
Du blandar olika markeringar för nytt stycke; hybridstycke, blankdrag och indrag, utan att man som läsare förstår systemet.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Du markerar nytt stycke med blankrad.
Användning av tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt. Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.