👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthantverk: brodera en selfie

Skapad 2022-06-01 10:54 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Konsthantverk
Du broderar en selfie i vadmalstyg.

Innehåll

Min broderade Selfie

 

Uppgift:

Ni kommer att brodera en selfie på ett tyg (vadmal). Tyget kommer att vara 25 x 25 cm stort. Självporträttet kan du ta från ett foto eller skissa av fritt på tyget. 

 

Material:

Vadmalstyg som underlag. Passande broderigarn. Stramaljnål, broderiram, kalkeringspapper (om det behövs), sax och ett stort tålamod.

 

Datum:

Börjar den 19/1 och slutar den 11/5.

 

Datum

Arbete

19/1  

Starta med att hitta en selfie och överför sedan  det på tyget.

Välj passande garnfärger.

Testa minst 3 olika stygn på provlapp.

26/1

Börja brodera ditt motiv på vadmalstyget.

2/2

Brodera vidare! Funkar dina material ihop.

9/2

Fortsätt och ha tålamod.

16/2

Mer tålamod!

2/3

Det börjar bli meditativt! 

23/3

Är du här och nu i ditt arbete, stygn för stygn?

6/4

Ta ett djupt andetag, fortsätt och vara i nuet med ditt broderi.

20/4

Blir det lite stelt i axlarna kan vi yoga ihop.

27/4

Nu behöver du avsluta ditt broderi. Tillverka en ram för ditt arbete.

11/5

Skriftlig analys som finns på classroom.

Matriser

Koh
Konsthantverk 1

E
C
A
Ny nivå
2.1 - Eleven tolkar...
Eleven tolkar arbetsuppgifter i samråd med handledare.
Eleven tolkar arbetsuppgifter efter samråd med handledare.
Eleven tolkar arbetsuppgifter efter samråd med handledare.
2.2 - Etablerade tillvägagångssätt...
Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
Eleven använder efter samråd med handledare och med viss säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
Eleven använder efter samråd med handledare och med säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
2.3 - Hantera verktyg...
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med visst handlag.
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med gott handlag.
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med mycket gott handlag.
2.4 - Resultat med teknisk och estetisk kvalitet...
Eleven uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
Eleven uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
Eleven uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
3.1 - Eleven motiverar...
Eleven motiverar översiktligt sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser eller ritningar.
Eleven motiverar utförligt sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser eller ritningar.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser eller ritningar.
3.2 - Materialets påverkan...
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur materialens egenskaper utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur materialens egenskaper kan utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur materialens egenskaper kan utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material
4 - Eleven beskriver...
Eleven beskriver översiktligt sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen.
Eleven beskriver utförligt sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen
7 - När eleven samråder med handledare...
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav