👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No Vatten åk 3

Skapad 2022-06-01 13:13 i Lingenässkolan Kristianstad
Planering av arbetsområdet vatten
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Kemi
Vatten är ett av de viktigaste ämnena på vår jord och utan vatten skulle det inte gå att leva här. I detta arbetsområde lär du dig om vattnets egenskaper och eviga kretslopp i naturen.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Känna till vad vatten är och vilka egenskaper det har
 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets tre olika former 
 • Få ökad förståelse för hur viktigt vattnet är för vår jord
 • Kunna berätta om några konsekvenser mellan förorenat vatten och miljöförstörelse och vår hälsa
 • Kunna på enkelt sätt förklara vattnets väg från vattentornet till vårt hus och vattnet från vårt hus till reningsverket

 

Ord och begrepp:

molekyl, syre, väte, avdunstning, kondensering, fast, flytande, vattenånga, avdunstning, kokning, kondensering, frysa, smälta, vattnets kretslopp

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi har genomgångar/diskussioner
 • Vi läser texter
 • Vi arbetar med viktiga ord och begrepp
 • Vi arbetar med faktafrågor
 • Vi ritar och skriver för att förklara skeenden och begrepp
 • Vi tittar på film
 • Vi gör några undersökningar
 • Vi dokumenterar undersökningar

Så här visar du vad du lärt dig:

Du visar vad du kan under lektionerna när du dokumenterar och arbetar med olika uppgifter.
Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv under gemensamma genomgångar och diskussioner.
Du visar dina kunskaper i den avslutande utvärderingen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Ke  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Ke
No Vatten

Sakkunskap

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vatten ur en miljöaspekt
Jag kan berätta på ett enkelt sätt hur förorenat vatten påverkar miljön och vår hälsa.
Jag kan berätta, både muntligen och skriftligen och med egen förklarande bilder, hur förorenat vatten påverkar miljön och vår hälsa.
Jag kan berätta mer utförligt, både muntligen och skriftligen och med egen förklarande bilder, hur förorenat vatten påverkar miljön och vår hälsa.
Vattnets former, fast, flytande och gas.
Jag känner till orden is, flytande vatten och ånga (vattenånga). Jag kan med stöd ge exempel på och berätta om när de förekommer.
Jag kan berätta vilken form vattnet har av fast, flytande och gas. Jag kan ge några exempel på och berätta om när de förekommer.
Jag kan vattnets olika former, fast, flytande och gas. Jag kan ge flera exempel på när de förekommer.
Vattnets kretslopp
Jag kan på ett enkelt sätt muntligt berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan berätta om vattnets kretslopp både muntligen och skriftligen och med egen förklarande bilder.
Jag kan berätta mer utförligt, både muntligen och skriftligen och med egen förklarande bilder om vattnets kretslopp.
Vattnets väg till och från våra kranar
Jag kan berätta på ett enkelt sätt några steg om vattnets väg.
Jag kan berätta, både muntligen och skriftligen och med egen förklarande bilder, om vattnets väg i flera steg.
Jag kan mer detaljerat berätta, både muntligen och skriftligen och med egen förklarande bilder, om vattnets väg i flera steg.