👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva Anemonen

Skapad 2022-06-01 14:02 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med lärvännen Krea-Tiva vill vi låta barnen få upptäcka sin egen förmåga till skapande och kreativitet.

Innehåll

Anemonens planeringsmall för undervisning kring kreativt skapande med Krea-Tiva

Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet med denna undervisning är att samtliga barn skall få möjlighet att vara kreativa på vad det gäller skapande av olika former, så som exempelvis dans, sång, rörelse, drama och bild etcetera, men även att ha en plattform för att på sin nivå uttrycka och kommunicera sina upplevelser, tankar och erfarenheter. Den kreativa plattformen är även viktig för att ge barnen möjlighet att utveckla sin fantasi och föreställningsförmåga.

Hur ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen sker både i helgrupp men även i smågrupper. Den kan även ske spontant på barns eller vuxnas initiativ. Den sker med hjälp av olika material så som utklädningskläder, musik, ritmaterial, projektorn, naturmaterial, bilder, sångkort, Mini-Röris, Drömmen om det goda med mera.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

På fredagssamlingen då vi har reflektionstid i barngrupp.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn på avdelningen.

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Samtliga pedagoger på avdelningen. 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Samtliga barn på avdelningen skall få prova på olika former av skapande uttryckssätt. 
 • Samtliga barn skall få prova på olika skapande material.
 • Alla barn på avdelningen skall ges möjlighet att uttrycka sin kreativitet och fantasi utifrån sin egen förmåga och därifrån utvecklas vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18