👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - åk 1 - NTA - Förändringar, 21/22

Skapad 2022-06-01 15:00 i Skeda skola Linköping
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vi kommer under några veckor att arbeta med "Förändringar". Du som elev kommer att utföra flera praktiska uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna dem emellan. Du kommer även arbeta med att göra olika lösningar och blandningar och fundera kring hur man kan separera dem igen.

Innehåll

Innehåll

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

Att du kan: 

 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar efter en instruktion.
 • dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat.
 • ge exempel på vätskor och fasta ämnen.
 • berätta om vattnets olika former och vad de heter; is, vatten och ånga.
 • använda orden avdunstning, smältning och filtrering.
 • ge exempel på blandningar och lösningar.
 • beskriva blandningars och lösningars egenskaper.
 • berätta grundläggande om vattnets kretslopp i naturen och samhället. 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Du kommer att få:  

 • göra förutsägelser. 
 • genomföra enkla laborationer, undersökningar, med hjälp av tydliga instruktioner.
 • dokumentera undersökningar med text och bild.
 • samtala om dina resultat.
 • arbeta tillsammans med andra.
 • lyssna på genomgångar.
 • se filmer.

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Ditt arbete bedöms genom din skriftliga dokumentation under enskilt- och pararbete samt ditt aktiva deltagande i helklassdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  Ke  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3