👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hitta matematiken

Skapad 2022-06-01 15:28 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola F Matematik
Hitta matematiken - Nationellt kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande i förskoleklass består utav fyra olika aktiviteter som tar sin utgångspunkt i syfte, förmågor och centralt innehåll för förskoleklassen.

Innehåll

Kartläggning

Kartläggningen och utvärdering gör vi med hjälp av Skolverkets material "Hitta matematiken". Kartläggningen görs inom områdena

* Mönster

* Tärningsspel

* Sanden/riset

* Lekparken

Aktiviteterna är utformade så att varje elev, på ett lekfullt sätt, ska få möjlighet att visa sitt kunnande som är av betydelse för utvecklingen av matematiskt tänkande. 

Aktiviteterna ger  läraren en möjlighet att kartlägga hur eleven:

- visar nyfikenhet och intresse 

- prövar och använder olika idéer

- kommunicerar och resonerar utifrån matematiska begrepp.

Syfte

Olika observationspunkter tydliggör vad läraren ska uppmärksamma under de olika aktiviteterna för att kunna identifiera de elever som kan vara i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Här blir elevens styrkor och utvecklingsområden synliga och detta ger stöd för lärarens planering av den fortsatta undervisningen.

Utvärdering görs även tillsammans med barnen. Vad tycker du att du är bra på? Vad behöver du träna mer på?

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Hitta matematiken - Skolverkets kartläggning i förskoleklass

Aktivitet 1 - Mönster

Ja
Påväg
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att sortera efter någon egenskap
Eleven kommunicerar och resonerar om mönster.

Aktivitet 2 - Tärningsspel

Ja
Påväg
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.
Eleven kommunicerar och resonerar kring tal och dess värden.

Aktivitet 3 - Sanden/Riset

Ja
Påväg
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom mätning.
Eleven kommunicerar och resonerar om mätandets princip.

Aktivitet 4 - Lekparken

Ja
Påväg
Eleven visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.
Eleven prövar och använder olika idéer för att lösa problem inom rumsuppfattning.
Eleven kommunicerar och resonerar om rum, perspektiv och tid.