👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Förändringar

Skapad 2022-06-01 16:26 i Vasaskolan Mjölby
NO - NTA lådan, Förändringar
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi ska arbeta med NTA-lådan Förändringar och göra uppdrag som har med vattnets olika former att göra samt övergångarna mellan de olika formerna. Vi ska även arbeta med olika lösningar och blandningar och hur man kan separera dem.

Innehåll

Målet med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 • använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, 
 • genomföra systematiska undersökningar i NO, och 
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Så här ska vi arbeta

Eleverna kommer att få:

 • göra förutsägelser 
 • genomföra enkla undersökningar med hjälp av tydliga instruktioner
 • dokumentera undersökningar med text och bild
 • diskutera resultaten
 • arbeta tillsammans i grupper

Det här ska bedömas

Eleverna ska kunna:

 • genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar efter instruktion
 • dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • diskutera enkla naturvetenskapliga undersökningars resultat
 • ge exempel på vätskor och fasta ämnen
 • berätta om vattens olika former och vad de heter; is, vatten och ånga
 • använda orden avdunstning,smältning och filtrering
 • ge exempel på blandningar och lösningar
 • beskriva blandningars och lösningars egenskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3