👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stories - berättande text

Skapad 2022-06-01 20:50 i Ljungsbro skola Linköping
Grundskola 6 Engelska
I detta arbetsområde ska vi bekanta oss med sagovärlden och du kommer slutligen få skriva en egen berättelse, med alla klassiska inslag som en saga bör innehålla.

Matriser

En
Story -

E
C
A
Innehåll
Innehållet är enkelt och begripligt.
Innehållet är relativt tydligt och mer detaljerat.
Innehållet är tydligt och mer detaljerat. Upplevelser och känslor förmedlas i större utsträckning.
Struktur
Uppbyggnaden går att följa.
Uppbyggnaden är ganska tydlig.
Uppbyggnaden är tydlig.
Du använder enkla sambandsord, t.ex. and, but.
Du använder dig regelbundet av sambandsord.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är mer varierat. Språket är något anpassat till syfte, mottagare och situation.
Meningsbyggnaden är till viss del fungerande.
Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande.
Meningsbyggnaden är fungerar väl och är något varierad.
Tempusbruket innehåller flera fel, men felen stör inte förståelsen.
Tempusbruket är till viss det fungerande.
Tempusbruket är relativt fungerande.
Någon språklig strategi används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Några språkliga strategier används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Flera språkliga strategier används, vid behov, för att kringgå svårigheter.
Skrivregler
Stor/liten bokstav används på ett i huvudsak fungerande sätt.
Relativt gott bruk av skiljetecken
Gott bruk av skiljetecken.
Stavningen kan återspegla ljuduppfattningen.
Stavfel förekommer, men stör inte förståelsen.
Få stavfel.