👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi, år 7 och 8. Lgr 11 VT22/HT22

Skapad 2022-06-02 08:34 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du kommer att lära dig om begreppen; ekologi, individ, population, samhälle, ekosystem, fotosyntes, förbränning, näringskedja, näringsväv och kretslopp
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du kommer bland annat lära dig om begreppen; ekologi, individ, population, samhälle, ekosystem, fotosyntes, förbränning, näringskedja, näringsväv och kretslopp.

Innehåll

Kursplan i ämnet

 

Sidor i biologiboken:

År 7:

- sid 100-105, 110, 112

- sid. 115 Minns du? uppg. 1-11, 14-17

- sid. 115 Förstår du? 1-5, 7-8. 

År 8:

- sid. 106-109, 111, 113, 114

- sid.115 Övriga frågor på Minns du?, Förstår du? och Utmaningen

- sid. 120-131, 154-155

- sid. 156 Minns du?

Centrala ord och begrepp du ska kunna förklara:
ekosystem

Begrepp år 7: 

 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Individ, population, samhälle, ekosystem, biosfär.
 • Konkursens
 • Nisch 
 • Fotosyntes och förbränning 
 • Näringskedjor, näringsväv

Begrepp år 8: 

 • näringspyramid
 • energiförluster
 • balans
 • kretslopp (närsalternas-, kolets- och vattnets-) studi.se
 • naturresurser
 • växthuseffekten 
 • ekosystemtjänst
 • försörjning
 • hållbar utveckling
 • ekologisk fotavtryck sid. 154.

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, gruppdiskussioner.

Visa vad du lärt dig

Tidsram

VT 2022

Prov vecka 22

E-bedömning begreppsprov

E/C/A- slutprov muntligt. 

HT 2022

Bedömning sker runt vecka 38.

 

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9