👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPRÅK-Stubben HT-VT 2022

Skapad 2022-06-02 09:53 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna. – förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, – intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, – ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, – intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap, – sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer, – både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet, – både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska, – svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

Innehåll

 

BAKGRUND;

 

 

SYFTE; (varför)

 

 

MÅLOMRÅDEN; 

 

 

 

MÅLKRITERIER; (hur)

 

 

 

 

MÅL;

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

– intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

– förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

– förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.