👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odling

Skapad 2022-06-02 12:01 i Snöbollsgatan förskola Helsingborg
Förskola
Utifrån barnens intresse för odlingslådan senaste tiden kommer vi ge möjligheten att utforska växtligheter, både inomhus och utomhus. Ett projekt som kommer ha inslag av digitalisering för att följa processen på ett tydligt sätt.

Innehåll

 

Var är vi? 

Barnen har visat intresse för vår odlingslåda ute på gården.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få en djupare förståelse inom naturvetenskap. Vi vill utifrån ett socialt samspel, erbjuda barnen en ökad förståelse för hur växter utvecklas. 

 

Hur gör vi?

Vi ger alla barn möjlighet att erövra erfarenheter att söka svar genom att planera olika växtligheter. 

Vi utgår från barnens tankar och frågor för att senare kunna ge projektet nya infallsvinklar.

Barnen söker svar på sina frågor genom, böcker och utevistelse och medforskande pedagoger.

·        Vi planerar undervisning utifrån beprövade erfarenheter där dokumentation ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet där vi kan synliggöra lärande-progression av vad barnen lärt sig. 

·        Att skapa återkommande aktiviteter där vi utmanar barnen utifrån deras nyfikenhet och intresse.