👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD: Åk 6-9; L-21-22

Skapad 2022-06-02 17:03 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
I bildämnet kommer vi öva på att skapa och kommunicera med hjälp av bilder och former. Genom bildämnet får du öva på att utveckla din kreativitet och fantasi.
Grundsärskola 6 – 9 Bild
I bildämnet kommer du få öva på att utveckla din fantasi och kreativitet. Du kommer få skapa bilder och former med olika tekniker och material samt undersöka bilder och konstformer.

Innehåll

 Detta ska du öva på:

Skapa bilder och former med olika verktyg, tekniker och material.      

-  Utveckla din fantasi och kreativitet.

-  Undersöka och jämföra bilder, konstnärer och konstverk.

-  Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Detta ska vi arbeta med:

- Gemensamma och enskilda bilduppgifter.

- Gemensamma och enskilda reflektioner och bildanalyser.

- Olika redskap för att framställa bilder och former, t ex blyertspennor, kritor, papper,                                                pensel, vattenbaserade färger, lera, kartong och tidningar. 

- Viktiga ord, begrepp och symboler inom bildämnet.

Du kommer också få möjlighet att öva på tekniska redskap som bildredigering med hjälp av Ipad och dator samt arbeta med naturmaterial.

 

Arbetssätt:

Undervisningen sker dels muntligt och dels med hjälp av enkla text- och bildstöd, t ex symbolprogrammet "Symwriter", foton, illustrationer och filmer.

Vid lektionerna finns extra personal som ger stöd vid behov, utöver bildläraren.

 

Kunskapskrav:

Kunskapskraven följer läroplanens kunskapsmål.

 

Detta bedöms:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; bildlärare/ förskollärare; 2021 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel seriebilder.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  4-6
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  4-6
 • Presentation och utvärdering av eget bildskapande.
  Bl  4-6
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  4-6
 • Bilder från olika genrer, kulturer och tidsepoker. Hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  4-6
 • Informativa bilder, till exempel läromedelsbilder. Vilka budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  4-6
 • Några inhemska konstnärer och deras verk.
  Bl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild, till exempel för att samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser.
  Bl  4-6
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel seriebilder och illustrationer till text.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text, till exempel serier och film.
  Bl  7-9
 • Fotografering och filmande. Hur foto och film kan redigeras med hjälp av digital teknik.
  Bl  7-9
 • Presentationer och utvärderingar av eget bildskapande
  Bl  7-9
 • Material, verktyg och tekniker. Hur dessa kan användas för bestämda syften i två- och tredimensionella bilder.
  Bl  7-9
 • Bildkomposition. Skapa rumslighet med hjälp av linjer, för- och bakgrund.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, kön, sexualitet, etnicitet och maktrelationer. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  7-9
 • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur. Några historiska och samtida bilduttryck och stilar.
  Bl  7-9
 • Några internationella konstnärer och deras verk.
  Bl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet bild för att, till exempel, samtala om bilder och utvärdera arbetsprocesser
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  E 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 6
 • Eleven jämför egna och andras bilder på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  C 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven enkla resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande bilder och arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 6
 • Eleven jämför egna och andras bilder på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.
  Bl  A 6
 • Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder för eleven välutvecklade resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.
  Bl  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om bilder, verktyg, tekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser och bildarbeten.
  Bl  A 6
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande och informativa bilder och i att arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till att kombinera bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar.
  Bl  E 9
 • Eleven medverkar i att jämföra olika bilder och arkitektur och bidrar då till resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
  Bl  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna till viss del samspelar.
  Bl  C 9
 • Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett delvis fungerande sätt och för då enkla resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
  Bl  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt framställa olika typer av berättande och informativa bilder och arbeta med olika verktyg, tekniker och material.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven bilder med text och ljud så att de olika delarna samspelar väl.
  Bl  A 9
 • Eleven jämför olika bilder och arkitektur på ett väl fungerande sätt och för då välutvecklade resonemang om bilduttryck och stilar i några olika tidsepoker.
  Bl  A 9