👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning

Skapad 2022-06-02 21:36 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning

Matriser

Ma
Muntliga uppgifter VT

Mellan nivå
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Högre nivån
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2
talraden
ramsräkna
Jag kan räkna till 100.
Jag kan räkna till 115.
talraden
räkna uppåt
Jag kan börja på 26 och fortsätt räkna till 40.
Jag kan börja på 79 och fortsätt räkna till 101.
Jag kan börja på 996 och fortsätt räkna till 1 007.
talraden
räkna nedåt
Jag kan räkna nedåt från 15.
Jag kan räkna nedåt från 28.
Jag kan räkna nedåt från 314 till 295.
talraden
efter
Jag vet vilket tal som kommer efter inom talområdet 0-100.
Jag vet vilket tal som kommer efter inom talområdet 0-200.
Jag vet vilket tal som kommer efter inom talområdet 0-1400.
talraden
före
Jag vet vilket tal som kommer före inom talområdet 0-50.
Jag vet vilket tal som kommer före inom talområdet 0-200.
Jag vet vilket tal som kommer före inom talområdet 0-1000.
stegräkning
Jag kan hoppa 10 steg i taget från 0 till 100.
Jag kan hoppa 5 steg i taget från 0 till 50.
Jag kan hoppa 10 steg i taget från 112 till 172.
antalskonstans
Jag kan se att det är samma antal även om föremålen sprids ut eller byter plats.
Prövas inte om jag redan visat detta under höstterminen i årskurs 1.
uppskattning
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (11)
Jag kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
Jag kan vilket tiotal som är närmast i talområdet 0-100, hundratal i talområdet 0-400 och tusental i talområdet 0-3000.
minskning/skillnad
Jag kan säga en räknehändelse som passar till subtraktion i talområdet 0-5. Jag kan subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-10.
Jag kan säga en räknehändelse som passar till subtraktion i talområdet 0-20 utan tiotalsövergång. Jag kan subtraktionsuppgifter med närliggande tal inom talområdet 0-20.
Jag kan säga en räknehändelse som passar till subtraktion i talområdet 0-30 med tiotalsövergång. Jag kan subtraktionsuppgifter med närliggande tal inom talområdet 0-50.
fler/färre
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 13)
Jag kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15)
Jag kan tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre inom talområdet 20-100.
uppdelning av tal
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talen 7-10).
Jag vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 10-19)
Oscar har 20 kr. Han ger 4 kr till Anna. Då har de lika mycket. Hur många kronor hade Anna från början? Hur tänkte du?
hälften/dubbelt
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (6, 5, 4)
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)
Jag kan förklara vad hälften och dubbelt betyder.

Ma
Skriftliga uppgifter VT

Mellannivå
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2
Mellannivån HT åk 3
Godtagbara kunskaper ht åk 3
Högre nivå HT åk 3
Mer än godtagbara kunskaper ht åk 3
talraden
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-30.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-200.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-2200.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-300.
talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-10
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-20
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-350 och berätta hur jag tänker.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-50.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-3300 och berätta hur jag tänker.
tallinjen
Jag kan sätta ut tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut tal på en tallinje inom talområdet 0-100.
Jag kan sätta ut tal på en tallinje inom talområdet 0-1000 samt 1/2, 1 och 1,5.
Jag kan sätta ut tal på en tallinje med 2 och 5 hopp inom talområdet 0-100.
dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom området 0-40.
Jag kan storleksordna tal inom området 0-300.
beräkna
additon, subtraktion, multiplikation och division
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag kan göra beräkningar i multiplikation med tabellerna 2-5 inom talområdet 0-30
Jag kan göra beräkningar i multiplikation med tabellerna 0-6 inom talområdet 0-40 och division med tabellerna 2, 5 och 10 inom talområdet 0-1000.
Jag kan göra beräkningar i multiplikation och division med tabellerna 1-5 inom talområdet 0-100.
Jag kan göra beräkningar i multiplikation och division med tabellerna 1-12 inom talområdet 0-100.
likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition inom talområdet 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition och subtraktion inom talområdet 0-50.
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition och subtraktion inom talområdet 0-40.
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition, subtraktion, multiplikation och division inom talområdet 0-100.
problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter i addition, subtraktion och division inom talområdet 0-100, samt visa hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i addition, subtraktion och multiplikation inom talområdet 0-1000, samt visa hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i addition, subtraktion och division inom talområdet 0-600, samt visa hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i addition, subtraktion, multiplikation och division inom talområdet 0-1000, samt visa hur jag tänker.
beräkna
skriftliga räknemetoder
Jag kan skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion inom talområdet 0-110 med tiotalsövergång.
Jag kan skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion inom talområdet 0-200 med tiotals- och hundratalsövergång.
tals värde
Jag kan ental, tiotal och hundratal.
bråk
Jag kan para ihop rätt bild till rätt bråk. .
Jag kan sätta ut bråktal på en tallinje, måla delar av en bild och göra beräkningar.

Ma
Skriftliga uppgifter HT

Mellannivå
Godtagbara kunskaper ht åk 2
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper ht åk 2
talraden
före/efter
Jag vet vilket tal som kommer efter inom talområdet 0-10.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-50.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-300.
tals värde
Jag kan skriva tal utifrån olika bilder inom talområdet 0-30.
Jag kan skriva tal utifrån olika bilder inom talområdet 0-50.
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-80.
tallinje
Jag kan sätta ut tal på en tallinje inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut tal på en tallinje inom talområdet 0-40.
Jag kan sätta ut tal på en tallinje med 2 och 25 hopp inom talområdet 0-100.
dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-12.
storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom området 0-20.
Jag kan storleksordna tal inom området 0-100.
beräkna
additon, subtraktion och multiplikation
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång.
Jag kan göra beräkningar i multiplikation med tabellerna 2-5 inom talområdet 0-30
likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition inom talområdet 0-7.
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition inom talområdet 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse i addition och subtraktion inom talområdet 0-30.
problemlösning
Jag kan lösa textuppgifter i addition inom talområdet 0-100, samt visa hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i addition, subtraktion och division inom talområdet 0-200, samt visa hur jag tänker.
beräkna
skriftliga räknemetoder
Jag kan skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion inom talområdet 0-130 med tiotals eller hundratalsövergång.