👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap. 4 Favoritmatematik 1B VT

Skapad 2022-06-06 11:47 i Eskilsbyskolan Härryda
Matematik utifrån läromedlet Favoritmatematik 1B.
Grundskola 1 Matematik
Kapitel 4 - att mäta - geometriska objekt - symmetri

Innehåll

Arbetsområdets mål 

Du ska få lära dig:

 • begrepp som spann, längd, höjd, bredd, kortare än, punkt, linje, sträcka, hörn, fyrhörning
 • att mäta genom att  uppskatta
 • att mäta med linjal
 • geometriska objekt som fyrhörning, triangel och cirkel
 • geometriska objekt som punkt, linje och sträcka
 • symmetri

 

 

Undervisning - så här kommer vi att arbeta

Vi färdighetstränar i matematikboken ”Favoritmatematik" .

Du får räkna uppgifter både enskilt och tillsammans med andra.

Du deltar aktivt vid genomgångar. Vi samtalar om tillvägagångssätt och olika lösningar. 

Vi jobbar med problemlösning i grupp genom att laborera med konkret material, rita och skriva på mattespråket.

Vi spelar spel och tittar på filmer.

Diagnos, utvärdering och uppföljning sker efter varje kapitel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favorit matematik 1B kapitel 4

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Problemlösning och resonemang
Förstår frågan i en uppgift

Begrepp

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Begrepp - känner igen, namnger och beskriver
- punkt, linje och sträcka - fyrhörning, rektangel, cirkel och triangel
Begrepp - förstår och använder
- symmetrilinje - symmetrisk

Ny rubrik

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Metoder
- utföra beräkningar med hjälp av olika metoder - utveckling - användning av hjälpmedel