👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 23

Skapad 2022-06-07 08:09 i 243331 Förskolan Torpgläntan 8 Stockholm Skärholmen
Förskola
Planering vecka 23

Innehåll

Planering Vart ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?
Vi behöver organisera för att barnens ska kunna få reflektera om det som vi gjort under läsåret, och vad barnen själva känner att de har upplevt och lärt sig. Vi behöver få fatt i detta för att det ska ligga som grund för vår utvärdering och planering för nästa läsår.

Vilka mål vill vi stäva mot? Syfte? Varför ska vi göra det? 
Se läroplans mål nedan.
Vad ska vi göra?
Vi delar barnen i två- tre grupper och reflekterar tillsammans. Vi visar bilder från olika saker vi har gjort. vi visar från utflykter, skapande (både två och tredimesionellt skapande), digitalt berättande samt dans och rörelse. Vi projicerar upp bilder från dessa aktiviteter.

Vi utgår från följande frågor:

Vad var intressant av det vi har gjort?

Vad skulle ni vilja göra mer av av det vi gjort?

Vad skulle ni vilja göra som som vi inte gjort, annat material exempelvis?

Vad tänker ni att ni har lärt er? Hur har ni lärt er det?

Vad skulle ni vilja undersöka när ni kommer tillbaka efter sommaren?

Vi vill även knyta ihop läsårets projekt genom att ge oss iväg på en utflykt. Kanske till Mälaren än en gång? Eller till platsen för vår nya förskola, vid den fina fontänen och perennparken.

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? 

Vi dokumenterar genom skrift och även genom ljudfiler.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18