👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan Projektplanering4b_Projektberättelse_Farsta_förskolor

Skapad 2022-06-07 09:06 i 183351 Förskolan Lagunen Stockholm Farsta
Förskola
Har barnen på avdelningen Pärlan visat på nya strategier för att bemästra vardagsbekymmer? På vilket sätt har vår projektplanering påverkat utbildningen och undervisningen under året. I den här projektberättelsen tittar vi närmare på det.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

I början av projektet tyckte vi det lät spännande att se hur barn och pedagoger tillsammans utvecklar bra kompisrelationer och bemästrar vardagsbekymmer. Vi hade planerat olika aktiviteter för att närma oss solidaritetsarbetet, ex att arbeta med varierat material, digitala projektioner, estetiska uttryckssätt, lekar och ett tydligt värdegrundsarbete. Under tiden som barnen sysselsätter sig med det som de är intresserade av och använder sina erfarenheter och sin fantasi skulle vi ha fokus på skapandet av solidaritet. Det blev snabbt tydligt för oss pedagoger att detta arbete inte kunde vara schemalagt till vissa tider vissa dagar utan att vi behövde närma oss frågeställningarna och låta projektet vara levande under större delen av tiden på förskolan. Projektet behövde helt enkelt vara levande i de olika rutiner och aktiviteter som sker varje dag. 

De intressen vi identifierat hos barnen som knyter an till de grundläggande värden som finns i förskolans läroplan har visat sig då barnen valt vilka kompisböcker de vill läsa och arbeta med. Barnen har till exempel valt titlar som "Visa dina känslor" , "Lugna ner dig, "Dela med dig". Då vi läste och samtalade med barnen fick de utrycka sina åsikter och tankar vilket vi tagit vidare i våra reflektioner, dokumentationer, observationer och pedagogiska diskussioner. Dessa har skett genom planerade och oplanerade samtal, ibland kring bilder och dokumentation och ibland direkt i anslutning till en aktivitet. 

Utifrån uppgiften att synliggöra solidaritet hos yngre förskolebarn tycker vi oss ha sett följande:

 • Alla barn hälsar på varandra och blir på så sett sedda då de kommer till förskolan. Många barn gör detta spontant, springer fram till kompisarna för att säga hej när de kommer på morgonen. 
 • Att säga stopp och stå upp för sig själv då gränsen är nådd. Flera barn har lärt sig säga stopp när de inte vill fortsätta med något de inte vill eller något som inte känns bra. Då förklarar de även för kompisen varför de säger stopp eller hur de kan fortsätta istället. 
 • Oavsett ålder finns viljan att hjälpa en kompis. Det kan vara genom att knäppa en dragkedja, hämta skor, ta på kläder, bädda ner en kompis under en filt på vilan. Vi har under inskolningar sett att många barn tagit sig an de nya barnen och hjälpt dem vid dagliga rutiner, exempelvis vid handtvätt visat hur vattnet sätts på samt hur tvålpumpen fungerar. 
 • Under måltider sitter vi och pratar samt lyssnar till varandra. Alla får möjlighet till talutrymme samt ställa frågor till den som berättat. På det sättet upplever vi att barnens olikheter bjuder på en bredare värld och ses som en tillgång genom ett interkulturellt förhållningssätt.

Då ett mål var att barnen skulle vara en bra kompis mot andra, sig själva och mot sin omvärld tycker vi att vi kan se fler resultat av det. Att vi kan se exempel på hur de står upp för sig själva, bryr sig om kamraterna och kommunicerar sin vilja, tankar och känslor. En tolkning vi pedagoger gjort är att barnen ökat sitt användande av att argumentera och att förklara varför när en tvist uppstår. Vi upplever att de lyssnar till varandras berättelser för att sedan ge sin syn på händelsen. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18