👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarens mål - omsorg, utveckling och lärande 22/23

Skapad 2022-06-07 10:30 i Skrivaren Mariestad
Förskola
Målformulering: Skapa en förståelse för ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till omgivningen.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

Förskolan är en viktig

 

GLOBALA MÅLEN

3. God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Bruntlandskommisionen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapa en förståelse för ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till omgivningen.

Förskolan ska lägga grunden till ett intresse för hållbar utveckling och en förståelse för naturens kretslopp. Lpfö 18

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling. Lpfö 18

Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för naturvetenskap och för hållbar utveckling.

En positiv framtidstro ska prägla utbildningen.

Björklund (2014) beskriver att miljön måste ses som en viktig utgångspunkt i lärande situationer, där det finns möjlighet att se hur människor och miljön kan påverka varandra.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som ekologisk.

 

 

 

 

       Skogen och naturen – motorikbanor, balans, klättra, hoppa, parkour

  •        Spa
  •         Digital kompetens – förhållningssätt till digitala medier, green screen, källkritik
  •        Näringsriktig mat – måltidspusslet

 

  • Da Capo 

Slutanalys 2021/2022:

Resultat:

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?