👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan

Skapad 2022-06-07 11:18 i Långströmsgatan 32-34 förskola Göteborgs Stad
Förskola
Verksamhetsplan för omsorg utveckling och lärande samt barns inflytande och delaktighet. Förskolorna Väderbodarna och Långströmgatan läsår 22-23 ”Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera.” Lpfö 18

Innehåll

Planera ett undervisningsinnehåll utifrån följande målområden:

Naturvetenskap och teknik (digitalisering)

Matematik

Skapande

 

Inom samtliga målområden ingår ett fokus på språk utifrån pragmatik och semantik samt barns möjligheter till delaktighet och inflytande.

 

Ni kan välja att arbeta tematiskt eller ämnesinriktat. Välj ut ett läroplansmål inom varje målområde och gör en planering som sträcker sig över minst en termin med hjälp av stödfrågorna.

Senare kan ni lägga till aktiviteter som stödjer målen under till.

 

Gör en planering för varje mål, efterhand kan ni lägga till nya aktiviteter

Hur främjar vi barns förståelse så att det är tydligt för varje barn: Vad som ska göras? Varför? Var? När? Med vem? Hur länge? Vad händer sedan?

1 Jag har rätt att veta vad jag ska göra, hur introducerar vi aktiviteten?

2 Jag har rätt att förstå innehållet, vilka strategier använder vi oss av?

3 Jag har rätt att påverka min utbildning och innehållet, hur tar vi reda barns tankar om aktiviteten?

4. Hur ger vi barn förutsättningar att utveckla sitt ordförråd, t.ex. genom regeln om tre och ordlistor.

 Välj ett målkriterie, beskriv förväntat resultat. Vilka effekter och förändringar förväntar vi oss se hos barnen som visar att vi är på rätt väg? Vad konkret vill vi uppnå?

Undervisningsaktivitet

Reflektion

Beskriv vad barnen gör och säger under aktiviteten. Vad utrycker barnen om innehållet, hur kändes det, var det roligt, vill de göra det igen eller utveckla på något sätt?

 

Analys

Såg vi de effekter som vi förväntade oss?

Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 

Hur går vi vidare?

 

Välj ett nytt målkriterie.