👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel mellan människa, miljö och teknik

Skapad 2022-06-07 12:08 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
• Samspel mellan människa, miljö och teknik inom vård och omsorg. • Teknisk utrustning i patienters och brukares dagliga livsföring, till exempel lyfthjälpmedel.

Matriser

Funktion
Samspel mellan människa, miljö och teknik

Rubrik 1

E
C
A
Kunskaper om specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel samt färdigheter i att utveckla och använda dessa.
Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
  • Spc  -
  • Spc  E
  • Spc  C
  • Spc  A
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet kan skapas i olika situationer med hjälp av specialpedagogiska arbetssätt och hjälpmedel.