👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MAT01B GY-2206 KV 10V: Kursplanering

Skapad 2022-06-09 12:53 i Vuxenutbildningen Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Matematik
Välkommen till kursen MAT01B GY -2201 KV 20V. För mer information klicka på "innehåll".

Innehåll

Välkommen till kursen!

Mat01B - Gy-2206 KV 10 V

Vi använder läromedlet Matematik 5000+ 1abc Vux, Natur och Kultur förlag. Du kan beställa boken på  exempelvis bokus.com  eller adlibris

Första kapitlet kan du ladda ner kostnadsfritt här: Kapitel 1

 

I din planering finns det filmer från Eddler.se inlagda som går igenom aktuella moment. För att kunna se dessa filmer behöver du skapa ett elevkonto (kostnadsfritt för dig som studerar hos oss). Instruktioner och kopplingskod hittar du i kursens lärlogg.

 

Du har valt att studera en kvällskurs och första tillfället är på plats i skolan 17:30 – 20:30, sal 309 (vån 3) Fabriksgatan 12, Borås. Alla prov skrivs på plats i skolan, se planering. 

Övriga lektioner kommer att vara online via Meet på måndagar 17:30 - 20:30 

 

Peter (v. 26–28): Länk till onlinelektioner

Christina (v. 31–34): Länk till onlinelektioner

 

(Logga in i ditt skol-google för att komma in i mötet ett smidigt sätt)

 

Din kurs är på 100 p vilket motsvarar 20 tim/vecka varav ca 3 tim är schemalagd på måndagar, övrig tid styr du själv över. Försök att schemalägga vilka tider du kan studera på hemma, det ökar dina chanser att lyckas med studierna. Behöver du hjälp kan du kontakta din lärare och boka tid för online-stöd.

v.25 –29: Hjälptid tisdag + torsdag 14.30–16.30 (online eller på plats).

Länk till hjälp online: https://meet.google.com/pvp-kcak-anu (Hör av dig via Unikum i förväg om du vill vara med online!)

 

 

För dig som har annat modersmål än svenska kan skolverkets begreppsbok i matematik vara till stor nytta. Begreppsboken finns översatt till många olika språk. Använd denna länk: Begreppsbok i matematik

 

Följande moment i kursen är obligatoriska:

  • 3 st inlämningar (uppgifter) lämnas in digitalt här i Unikum
  • 1 delprov, skrivs på plats i skolan, för datum se planering.
  • 1 slutprov, NP, skrivs på plats i skolan, för datum se planering. 

 

Planering Ma01b kväll 10 v

 

Vill du fräscha upp och repetera förväntade förkunskaper finns det lite filmer du kan se. Du hittar dem i länken här. Tänk på att du måste vara inloggad på ditt skol-google för att kunna se dem:  Länk till repetitionsfilmer

 

Vecka

 

Innehåll

Filmer

(från eddler.se   Kod krävs, se lärlogg)

Sidor i boken

Inlämning/prov

25

13 – 17/6

Upprop och första lektionen på plats i skolan. Info via sms

Genomgång av kurs och Unikum

 

1 Aritmetik och algebra

1:1 Repetition av räkneregler och negativa tal

1:2 Repetition av bråk och decimaltal

-       Tal i bråkform

-       Addition och subtraktion av tal i bråkform

-       Multiplikation och division av tal i bråkform

-       Tal i decimalform och avrundning

1:3 Uttryck och ekvationer

-       Algebraiska uttryck

-       Linjära ekvationer

-       Ekvationer med flera variabeltermer

Prioriteringsregler

Negativa tal - vad är det?

Negativa tal - räkna med dem

Bråktal - täljare och nämnare

Bråktal - addition och subtraktion

Bråktal - multiplikation

Bråktal - division

Bråkräkning - problemlösning

Avrundning - närmevärde

Algebra - begrepp

Förenkla algebraiska uttryck

Beräkna uttryckets värde

Faktorisera uttryck

Ekvationer - Vad är det?

Ekvationslösning

Teckna ekvationer

 

 

 

 

10 – 16

17 – 32

34 – 47

 

 

 

 

26

27/6 – 1/7

1:4 mer om uttryck och ekvationer

-       Multiplicera in i ekvationer

-       Uttryck och ekvationer med parenteser

-       Uttryck, ekvationer och bråk

-       Tillämpningar och problemlösning

1:5 Procent och förändringsfaktor

-       Repetition av procentberäkningar

-       Förändringsfaktor

-       Moms

-       Procentuella förändringar och jämförelser

-       Procentuella förändringar i flera steg

-       Repetition och blandade uppgifter

Ekvationer med parenteser

Ekvationer med nämnare

Repetition av procent

Procentuell ökning och minskning

Procentenheter

Förändringsfaktor

Upprepade procentuella förändringar

 

49 – 63

64 – 91

Inlämning på kapitel 1,

Lämnas in senast fredag 1/7 (12.00)

27

4-8/7

2 Potenser och formler

2:1 Potenser

-       Potenslagarna

-       Exponenten noll och negativa exponenter

-       Mer om potenser och potenslagar

2:2 Potensekvationer

-       Kvadratrötter och ekvationen x2= a

-       Potensekvationen xn=a

-       Ekvationslösning med digitala verktyg

Potenser och potenslagar

Grundpotensform

Kvadratrötter och roten ur

Potensekvationer

94 – 104

105 – 115

 

28

11-15/7

2:3 Uttryck och formler

-       Multiplikation av uttryck

-       Faktorisera

-       Använda och tolka formler

-       Lösa ut ur formler

2:4 Algebra och geometriska formler

-       Repetition av prefix och enhetsbyten

-       Formler för area och omkrets

-       Formler för volym

2:5 Mönster och generella samband

-       Upptäcka och beskriva mönster

-       Upptäcka och beskriva generella samband

-       Repetition och blandade övningar

 

Faktorisera algebraiska uttryck

Formler

Skriva om formler

Prefix

Mönster

 

116 – 130

131 – 139

140 – 159

 

 

Prov kap1 + kap 2

Torsdag 14/7

kl. 15.00 i sal 309

29

18-22/7

4 Sannolikhet och statistik

4:1 Repetition av sannolikhet

-       Sannolikheten för en händelse

-       Sannolikhet och relativ frekvens

4:2 Slumpförsök i flera steg

-       Försök med två föremål

-       Träddiagram

-       Beroende händelser

-       Komplementhändelse

Vad är sannolikhetslära?

Sannolikhet

 

 

Sannolikhet i flera steg och träddiagram

Komplementhändelse

Problemlösning - sannolikhetslära

 

251 – 272

 

Skolan är stängd den här veckan. Ingen lektion/support.

 

30

25 – 29/7

4:3 Matematik och ekonomi

-       Repetition av procent och procentenheter

-       Index

-       Lån, ränta och amortering

-       Introduktion till kalkylprogram

-       Lån, ränta och amortering med kalkylprogram

-       Kredit och avgifter

4:4 Statistik

-       Stickprov och urvalsmetoder

-       Signifikans och felkällor

-       Korrelation och kausalitet

-       Repetition och blandade övningar

Index

Amortering och ränta

Beräkningar med kalkylprogram

Rita diagram med kalkylprogram

Vad är statistik?

Lägesmått och spridningsmått

Urval - urvalsmetoder - stickprov

Korrelation och kausalitet

Felkällor och felmarginal

 

273 – 293

294 – 318

Skolan är stängd den här veckan. Ingen lektion/support.

 

Inlämning på kapitel 4,

Lämnas in senast måndag 1/8

31

1-5/8

3 Funktioner

3:1 Grafer och funktioner

-       Koordinatsystem

-       Funktion – formel, värdetabell och graf

-       Rita grafer med digitala verktyg

-       Räta linjer i vardagliga sammanhang

3:2 Räta linjens ekvation

-       Avläsa k-värde och m-värde

-       Beräkna k-värdet och m-värdet

-       Bestämma räta linjens ekvation

-       Parallella linjer

Olika formler för räta linjens ekvation

Koordinatsystemsystem - koordinataxlar - punkter

Funktion - vad är det?

Räta linjens ekvation

Proportionalitet

Parallella och vinkelräta linjer

 

161 - 178

179 - 195

 

 

 

 

32

8-12/8

3:3 Olikheter

-       Intervall

-       Linjära olikheter

3:4 Funktioner och skrivsätt

-       Skrivsättet f(x)

-       Grafisk lösning av ekvationer och olikheter

Definitionsmängd och värdemängd

3:5 Olika typer av funktioner

-       Linjära funktioner

-       Exponentialfunktioner y = C· ax

-       Potensfunktioner

-       Matematiska modeller – egenskaper och begränsningar

Repetition och blandade övningar

Linjära olikheter

Skrivsättet f(x)

Tolka och förstå grafer

Definitionsmängd och värdemängd

Exponentialfunktioner

Potensfunktioner

Problemlösning - linjära funktioner

Problemlösning - funktioner

 

 

 

196 – 202

203 – 215

216 – 250

Inlämning på kapitel 3,

Lämnas in senast fredag 12/8 (12.00)

33

15-19/8

-        Repetition inför slutprov

-        Vi går igenom gamla NP för Ma1b (obs! enligt den tidigare ämnesplanen)

 

Sammanfattning Matematik 1b

84, 152, 238, 312

322 - 329

 

34

22 - 26/8

-        Repetition inför slutprov

 

 

 

Slutprov - NP

Tisdag 23/8

Eftermiddag

Sal 101

 

Uppgifter

  • MAT01B Kv Inlämning på kapitel 1

  • MAT01B Kv Inlämning på kapitel 2

  • MAT01B Kv Inlämning på kapitel 3

  • MAT01B Kv Inlämning på kapitel 4, Sannolikhet och statistik

Matriser

Mat
MAT01B Aritmetik och Algebra

Prov 1 omfattar följande ur det centrala innehållet

F
Behöver utvecklas
E
Godtagbara kunskaper
>E
Mer än godtagbara kunskaper
Hantering av formler och algebraiska uttryck.
Metoder för att lösa linjära ekvationer.
Begreppet förändringsfaktor och beräkning av förändring i flera steg.
Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen.

Förmågor
F
Behöver utvecklas
E
Godtagbara kunskaper
>E
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Procedur
Problemlösning
Tillämpning
Resonemang
Kommunikation

Mat
MAT01B Potenser och formler

Prov 2 omfattar följande ur det centrala innehållet

F
Behöver utvecklas
E
Godtagbara kunskaper
>E
Mer än godtagbara kunskaper
Motivering och hantering av räkneregler för potenser.
Metoder för att lösa potensekvationer.
Faktoriser och multiplicera uttryck
Användning av digitala verktyg vid ekvationslösning.
Problemlösning som omfattar att upptäcka och uttrycka generella samband.

Förmågor
F
Behöver utvecklas
E
Godtagbara kunskaper
>E
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Procedur
Problemlösning
Tillämpning
Resonemang
Kommunikation

Mat
MAT01B Funktioner

Prov 3 omfattar följande ur det centrala innehållet

F
Behöver utvecklas
E
Godtagbara kunskaper
>E
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppen funktion, definition- och värdemängd.
Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. Digitala metoder för att skapa funktionsgrafer.
Metoder för att bestämma funktionsvärden. Digitala och grafiska metoder lösa ekvationer av typen f(x) = a
Begreppet linjär funktion och egenskaper hos linjära funktioner. Räta linjens ekvation. Metoder för att bestämma linjära funktioner.
Begreppen intervall och linjär olikhet. Metoder för att lösa linjära olikheter.
Begreppet exponentialfunktion och egenskaper hos exponentialfunktioner, inklusive skillnader och likheter med linjära funktioner.
Begreppet potensfunktion.
Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av modellers egenskaper och begränsningar.

Förmågor
F
Behöver utvecklas
E
Godtagbara kunskaper
>E
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Procedur
Problemlösning
Tillämpning
Resonemang
Kommunikation

Mat
MAT01B Sannolikhet och statistik

Prov 4 omfattar följande ur det centrala innehållet

F
Behöver utvecklas
E
Godtagbara kunskaper
>E
Mer än godtagbara kunskaper
Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.
Begreppet index.
Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och inom vetenskap, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.
Användning av kalkylprogram för beräkning av ränta och amortering

Förmågor
F
Behöver utvecklas
E
Godtagbara kunskaper
>E
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
Procedur
Problemlösning
Tillämpning
Resonemang
Kommunikation