👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fisken planering lärområde Natur, teknik och miljö

Skapad 2022-06-09 13:07 i Bosgårdens förskola/Jungfrustigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
På Bosgårdens pedagogiska enhet syns det att vi främjar Lärande, Lust och Framtidstro. Med temat som inspirerande grund fokuserar vi nu på läsårets åtta olika lärområden utifrån vår läroplan.

Innehåll

Varför?

Läroplanen Lpfö 18: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen. 

Vi vill uppmärksamma barnen på kretslopp, återbruk och återvinning. Att saker som vi har använt kan användas igen. Vi har uppmärksammat barnen på vad som händer i naturen på våren. Vi vill fortsätta att utmana barnen med digital teknik så som kodning och källkritik. 

 


Vad?

Vi  kommer att arbeta med rörelse, musik och rytmik både inomhus och utomhus. Vi ska ta med material från naturen att  skapa med. 

Att göra experiment med tyngdkraft.

Vi ska tillverka eget papper för att visa barnen på hur gamla teckningar kan bli nya papper.  

Vi ska använda oss av digital teknik och arbetat med programmering och kodning. Barnen får testa Makey Makey och gjort egna banor till robotarna. 

Barnen ska få själva bestämma vilket material vi arbetar med i så stor utsträckning som möjligt. 


Hur?

För att alla barn får möjlighet till inflytande och delaktighet så kommer vi att dela upp barnen i mindre grupper. Utforskande ska ske i olika lärmiljöer  ute på förskolans gård, skogen och inne.

Vi ska utnyttja skogen så mycket som möjligt och använda oss av temafiguren Kurran och Pigan för att introducera undervisningen inne och ute. 

Vi vill att barngruppen ska få konkreta upplevelser genom att exempelvis, plantera ,tillverka papper och följa upp processen genom att dokumentera med bilder och teckningar. 

Genom att utgå ifrån Vygotskijs sociokulturella perspektiv utgår vi ifrån att vi lär med och av varandra i större och mindre sammanhang, (Roger Säljö, 2000). Vi kommer att erbjuda barn experiment, konkreta material och skapande med enkel teknik vilket ser vi gör det möjligt för barnen att nå målen.

Thulin (2006) skriver att en viktig del i förskolans arbete är att väcka förundran och nyfikenhet hos barnen kring olika naturvetenskapliga fenomen. Hen skriver att det inte behöver finnas något rätt eller fel svar som läraren är ute efter, utan att det viktigaste är att skapa funderingar så att barnen kan gå vidare i sin utveckling omkring ett fenomen.

 • Thulin, S. (2006). Vad händer med lärandets objekt. En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen.

 

 

Dokumentation
För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Med barnens samtycke kommer vi ta foton, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen. Här strävar vi efter att möjliggöra inflytande och delaktighet i dokumentationen tillsammans med barnen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom lärområdet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer, resonemang samt observationer av barnen. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att samtala hemma kring dokumentationen tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18