👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

22-23 Myran SKA D&I: Demokrati

Skapad 2022-06-09 14:27 i Myrans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

För att barnen ska utveckla demokratiska kompetenser och förmågor, för att fungera i ett demokratiskt samhälle. Få inflytande, delaktighet och visa ansvarstagande. 

 Hur arbetar vi?

Vi som pedagoger arbetar med ett demokratiskt förhållningssätt. Vilket innebär att barnen ska vara delaktiga, mötas av jämlikhet, ömsesidighet och respekt.

Vi som pedagoger är viktiga förebilder och behöver fortsätta utvecklas inom detta.