👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2022-06-10 07:35 i Slaka skola Linköping
Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.
Grundskola 5 Kemi
Vi lär oss att göra systematiska undersökningar i kemi med hjälp av enkla laborationer i NTA-temat Kemiförsök.

Innehåll

Arbetsområde

Hur vet man säkert vilket ämne det är? Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi? Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium? Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med NTA- lådan "Kemiförsök".

Målet med undervisningen är att...

 • När du är klar med arbetsområdet kommer du att genom systematiska undersökningar kunna urskilja liknande ämnen från varandra.
 • Du kommer att kunna använda och förstå begrepp och ord som är relevanta för kemi.
 • Du kommer att känna till och tillämpa de säkerhetsregler som krävs för att arbeta i ett kemilaboratorium.

Så här kommer vi att arbeta

 • Du kommer att arbeta i grupp och utföra systematiska undersökningar med olika ämnen.
 • Efter varje undersökning diskuterar vi resultaten i klassen.
 • Under arbetets gång kommer du att dokumentera arbetet. Dokumentationen används vid den slutliga undersökningen.
 • Vi kommer att läsa faktatexter, träna begrepp och farosymboler.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att:

 • genomföra enkla undersökningar
 • ta till dig grundläggande ord och begrepp inom kemin.
 • samla kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att observera och dokumentera.
 • följa säkerhetsreglerna bl.a. hantera okända, kemiska ämnen på ett säkert sätt.
 • använda dina nya kunskaper i ett slutgiltigt "test" genom att fundera, planera och undersöka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklarings-modeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Undersökningar
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett utvecklat sätt undersökningarna.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett välutvecklat sätt undersökningarna