👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla en sommaräng tillsammans

Skapad 2022-06-10 17:10 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
Nu är det dags för lite sommarhälsning!

Innehåll

Mål och syfte

Bakgrund - Barnen på vår avdelning är väldigt intresserad för att måla och skapa. Denna aktivitet planeras för att ta tillvara på barnens intresse genom att introducera sommaren för alla barnen och vårdnadshavare med ett stort gemensamt verk som barnen skapar tillsammans. 

Syftet med aktiviteten är att barnen ska få möjlighet att skapa något gemensamt i detta fall en sommaräng och prova att måla utifrån barnens nivå. 

Metod och material

Material - två långa pappersbitar, penslar, burkar, toalettrullar (klippta i form av blommor), färg, papperstallrik, 

Metod - måla, stämpla

Dokumentation - fotografering och minnesanteckningar

Genomförande:

Barngruppen kommer att delas in i tre mindre grupper där varje grupp får möjlighet att måla en del av sommarängen.

Den första gruppen kommer vara en blandad grupp där det finns tre treåringar och två tvååringar. De kommer att få möjlighet att måla det gröna gräset. 

Den andra gruppen kommer att vara fyra av våra äldsta barn som får en annan utmaning där de får måla två blommor var och träna lite på matematik. De kommer även att utmanas vidare i sin finmotorik att måla stjälkar och blomblad till sina blommor. Barnen har sedan tidigare fått stämpla andra saker som hjärtan till hjärtepysslet och blommor med topps till vårblommor.

Den tredje gruppen kommer att vara fyra av våra minsta barn där de tillsammans får måla vår blåa himmeln - utmaningen för barnen i denna grupp blir att få erfarenhet av att måla med penseln och se hur färgen hamnar på pappret.

Resultat:

Inför varje grupp har ett lågt bord placerats på golvet där barnen kan få möjlighet att stå upp och måla, samtidigt som de kan nå hela pappersbiten (Utvärdering från andra gånger, målar de på de höga bordet når de inte pappret i mitten och blir tvungna till att stå upp på stolen för att nå - säkerhetsrisk). Färg och burkar förbereds och läggs fram. Två av de äldre barnen började att måla på stolen (får de tillräckligt med utmaning - hur utmanar jag dem vidare när jag redan har två mindre barn med?).

Grupp 1: Pedagogen introducerar att vi ska nu måla lite gräs och V. utropar den ska vara "GRÖN!". Ja, gräset ska vara grön. Tur att jag har förberett lite grön färg inför aktiviteten. Pedagogen dela ut burkar med färg och pensel och barnen börjar genast att måla.

Grupp 2: Introducerade aktiviteten genom att visa upp vad den tidigare grupp hade gjort och förklarat att de har måla grönt gräs. Tydliggjorde för barnen att de skulle få måla blommor och att de fick måla två blommor var där de själv fick räkna hur många blommor de hade målat - få med lite matematik i aktiviteten. De fick ytterligare en utmaning där de fick måla stjälk och blomblad. 

Analys:

Hur hade lärandet sett ut om jag hade introducerat aktiviteterna tydligare där jag visar upp materialen först och därefter avslutar aktiviteten med att sätta ihop allt med barnen? Hade barnens lärande synliggjorts för dem?

Hur utmanar jag de äldre barnen när gruppen är blandat som första gruppen? Måla har de gjort tidigare och bemästrat. Vad har de lärt sig för något nytt?

Först var tanken att barnen skulle få måla vid det höga bordet men när jag insåg att pappersbiten täckte hela bordet kommer de småbarnen att ha en relativ stor utmaning i att måla. För att sänka utmaningsnivån för dessa barn valde jag att ta fram ett lägre och mindre bord där pappret täckte bordet utan att de stack ut för mycket. Detta gynnade de mindre barnens lärande att kunna fokusera på att måla men även de äldre barnen gynnades av detta där de slipper sträcka på sig eller att de behöver ställa sig upp på stolen för att nå ställen som är omålat. Bra!

Valet av att ha mindre grupper underlättade dokumentationen av aktiviteten där jag kunde fokusera på alla de deltagande barnen och vara närvarande i deras målande. Aktiviteten gav de också en möjlighet till att kunna måla självständigt med en närvarande pedagog.

Gjorde sammanställningen själv - kanske barnen kunde ha varit mer delaktiga i det - få kunna ta del av processen?

Något barn stannar upp och tittar på på vårt gemensamma verk, stannar upp länge och tittar - hur fångar jag upp barnets intresse för konstverket?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18