👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jesus liv och kristendomen åk 5

Skapad 2022-06-11 22:01 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 5 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi läsa om Jesus och hans liv.

Innehåll

Planering - Jesus liv och kristendomen

Mål för området

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • berätta om Jesu liv, död och uppståndelse
 • beskriva hur kristendomen uppstod
 • beskriva skillnaden mellan Gamla och Nya testamentet i Bibeln
 • berätta om några kristna högtider och ritualer berätta om likheter och skillnader mellan judendomen, kristendomen och islam 

Undervisning

 • Film
 • Genomgångar
 • Arbetsuppgifter

 Så här visar du vad du lärt dig

Du visar vad du har lärt dig genom att arbeta med de olika uppgifterna som vi gör på lektionerna. Du kommer att få ett läxförhör och i slutet av arbetsområdet kommer ni att i grupper få spela upp en händelse ur Jesus liv.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Redovisning och övriga arbetsuppgifter

Jag...

------>
------>
------>
visar att jag har kunskaper om Jesus liv och kristendomen genom att...
arbeta med största delen av arbetsuppgifterna och till största delen svara kortfattat
arbeta med största delen av arbetsuppgifterna och till största delen svara utvecklat
arbeta med alla arbetsuppgifterna och till största delen svara väl utvecklat
har deltagit i arbetet med redovisningen om Jesus och visar att jag har...
(Jag kan även ha visat kunskaper om Jesus vid andra tillfällen)
grundläggande kunskaper om Jesus liv
goda kunskaper om Jesus liv
mycket goda kunskaper om Jesus liv

Re
Läxförhör - jämförelse mellan kristendomen, judendomen och islam

Jag...

------>
------>
------>
visar att jag kan jämföra kristendomen med islam och judendomen genom att...
svara rätt på hälften av frågorna
svara rätt på nästan alla frågorna
svara rätt på alla frågorna