👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP - Gemenskap, delaktighet och samarbete

Skapad 2022-06-13 09:09 i Jernvallsskolan Sandviken
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Fritidshem
Kojbygge och fantasilek

Innehåll

Rubrik: Gemenskap, delaktighet och samarbete

 

Tidsperiod: Läsåret 21/22

 

Arbetsområde/syfte:

att öka gemenskapen i elevgruppen

att öka delaktigheten och inkluderingen i leken

att öka samarbetet i elevgruppen

att träna på problemlösning

att lära känna sin närmiljö

rörelse utomhus

 

Nulägesbeskrivning: Stor elevgrupp med många starka individer. Ett flertal nya elever. 

 

Mål

 • Förbättra samspelet med andra
 • Ta hänsyn till andras åsikter
 • Ökad samarbetsförmåga
 • Ökad gemenskap och inkludera alla i leken. 
 • Vad innebär allemansrätten

Metod

 • Kojbyggen i närliggande skogsdunge
 • Vi börjar med en samling där vi betonar att vi bjuder in andra att vara med i leken, att vi lyssnar på allas åsikter samt att vi hjälps åt med kojbygget dvs samarbetar. 
 • Vuxna överhör och hjälper eleverna i samarbetet, vid behov
 • Vi avslutar med en samling då vi gemensamt utvärderar   
 • 2-3 pedagoger deltar
 •  
 • Observation, diskussion och skriftlig dokumentation
 •  

 

Analys

Många intressanta diskussioner om min och din pinne/koja. Hur låter man alla vara delaktig/ säga sin åsikt mm.

Under året har elevgruppen gått ifrån att strida för sin pinne/koja till att vara mer öppen för nya gruppkonstellationer och därmed nya infallsvinklar och nya lekar. Eleverna har blivit mer flexibel i leken och även i val av lekkamrater. 

En förståelse för att andra elevgrupper också leker i skogen och bygger vidare på kojorna har ökat. Ifrån att ha varit: 4:orna förstör våra kojor!!!

Fantasin och rollekarna har ökat.

 

Nya mål

Vi fortsätter och bygger vidare på kunskaperna i samspelet mellan barnen

Mer byggmaterial