👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsopedagogik

Skapad 2022-06-13 11:18 i Vuxenutbildningen Yrkesutbildning Borås Vuxenutbildning
Gymnasieskola Hälsa
Vi kommer att ta upp följande från Skolverket: Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Innebörden av ett salutogent förhållningssätt. Arbetets, arbetsmiljöns och fritidens påverkan på människors hälsa.

Innehåll

Välkommen att läsa kursen Hälsopedagogik.

Vi ses för de som kan på tisdagar för lektion i sal 32. Kl 8.30 - kl 15.00  och handledningen är på måndagar kl 17.00. Vi startar tisdagen den 2 augusti

Jag som håller i  kursen  heter Birgitta Andersson:  MIn mailadress är: birgitta.andersson@ edu.boras.se

och mitt mobilnr 0734-328463.

Länken till planeringen finns som vanligt markerad i veckoplaneringen på googledrive.

 

Ett av syftena med kursen från Skolverket: Eleven ska utveckla förmåga att arbeta hälsosamt utifrån ett salutogent förhållningssätt. Vilket innebär att förstärka det friska och se människan som en resurs för eget välbefinnande.

 

Begreppsord till kursen:

KASAM

Salutogent förhållningssätt

Riskfaktorer och friskfaktorer

Ergonomi, 

Arbetsmiljö

Folkhälsoarbete 

Kriser och krishantering

 

 

Film att börja med. "Vad gör oss lyckliga?"

 

Planering för kursen i Hälsopedagogik

Vi kommer att gå igenom upplägget för kursen då vi träffas första gången den 2 augusti.

Uppgifter

  • Förskolepodden " vi pratar förskola"