👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 4 Svenska: Mitt landskap (Beskrivande text)

Skapad 2022-06-13 13:27 i Ekängens skolor Linköping
Faktatext: landskap
Grundskola 4 – 6 Svenska Geografi
Under de kommande veckorna kommer vi att träna mer på att skriva beskrivande texter i form av faktatexter; vilka delar de består av, samt vilka knep man brukar använda. Vi avslutar arbetsområdet med att ni på egen hand får skriva en faktatext om ett landskap.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

Hur en faktatext är uppbyggd:

 • Att ta ut relevant fakta ur olika källor (nyckelord/stödord, tankekarta)
 • Styckesindelning och/eller underrubriker

Språkliga drag:

 • Skriva i rätt tempus (nutidsform) - presens (nutid) 
 • Stavning och skiljetecken
 • Sambandsord (t.ex: men, och, eftersom)

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Vi tränar på språket genom att:

 • Läsa beskrivande texter
 • Göra en tankekarta tillsammans och sedan enskilt
 • Formulera och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Olika texter som jag kommer skriva i helklass och enskilt under arbetets gång
 • Diskussioner i par och i helklass samt kooperativa övningar
 • Bedömning av faktatext som jag skriver i slutet av arbetsområdet

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

Vi tränar enligt cirkelmodellen som följer detta upplägg

Steg 1 - Syfte och uppbyggnad

Steg 2 - Språkliga drag

Steg 3 - Öva tillsammans

Steg 4 - Skriva på egen hand

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
År 4 Svenska: Mitt landskap (Beskrivande text)

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Förarbete
Nyckelord
Jag kan plocka ut nyckelord ur en eller flera källor.
Jag kan plocka ut nyckelord ur en eller flera källor och med viss säkerhet kunna sortera under passande/lämplig underrubrik.
Jag kan plocka ut nyckelord ur en eller flera källor och med säkerhet kunna sortera under passande/lämplig underrubrik.
Innehåll
Begriplighet
Jag skriver en faktatext med i huvudsak begripligt och relevant innehåll.
Jag skriver en faktatext med relativt tydligt och relevant innehåll.
Jag skriver en faktatext med tydligt och innehåll.
Struktur
Sambandsord Styckesindelning/underrubriker
Jag använder enkla meningar som saknar sambandsord (och, men, så, att). Jag skriver en i huvudsak sammanhängande och begriplig text genom styckesindelning och/eller underrubriker.
Jag använder enkla meningar (och, men, så, att). Jag skriver en i huvudsak sammanhängande och begriplig text genom styckesindelning och/eller underrubriker.
Jag använder flera och varierande sambandsord (och, men, så, att). Jag skriver en sammanhängande text som är välstrukturerad genom styckesindelning och underrubriker.
Språk
Variationer Tidsform (presens)
Jag använder enkla ord, ordvalet visar viss variation. Jag växlar mellan nutid (presens) och dåtid (preteritum).
Jag använder relativt/ganska enkla ord och använder ett relativt/ganska varierat ordförråd. Jag använder tidsformen nutid (presens) på ett delvis korrekt sätt.
Jag använder ett passande ordval som höjer kvalitén på texten och jag använder ett varierat ordförråd. Jag använder tidsformen nutid (presens) i hela min faktatext.
Skrivregler
Skiljetecken Stavning
Jag använder skiljetecken med viss säkerhet (punkt, stor bokstav, kommatecken). Jag har en del stavfel men de stör inte förståelsen av texten.
Jag har relativt/ganska få fel i användningen av skiljetecken (punkt, stor bokstav, kommatecken). Jag har relativt/ganska få stavfel som inte stör förståelsen av texten.
Jag använder mig av skiljetecken (punkt, stor bokstav, kommatecken) med god säkerhet. Jag har få stavfel.
Helhetsbedömning
Jag har följt instruktionen som getts för uppgiften och texten fungerar i huvudsak som en faktatext.
Jag har följt instruktionen som getts för uppgiften och texten fungerar relativt väl som en faktatext.
Jag har följt instruktionen som getts för uppgiften och texten fungerar väl som en faktatext.