👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu åk 3.

Skapad 2022-06-13 13:43 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde: Förr och nu.
Grundskola 2 – 3 Svenska Teknik SO (år 1-3)
Livet förr och nu. Hur levde man för 100 år sedan? Vad har ändrats sedan dess? Vilka lekar lekte man? Hur var det att vara flicka och pojke för 100-år sedan? Häng med oss och få svar!

Innehåll

Lärandemål

        Du kommer att lära dig : 

 • Hur livet var förr i tiden jämfört med hur det är nu.
 • Hur skolan var förr i tiden,
 • Kyrkan och prästens roll i samhället jämfört med nu.
 • Hur du avläser en tidslinje och hur man använder sig av den.
 • Hur en familj såg ut, vilka yrken som utövades samt könsrollerna. 

Arbetssätt

         Du ska få:
 • jobba med en tidslinje för att titta på hur lång tid 100 år är och hur mycket som uppfunnits och hänt sedan dess.
 • titta på foton och filmer som visar hur livet och skolan såg ut för ca 100 år sedan.
 • intervjua en äldre släkting eller bekant med hjälp av inspelning eller text.
 • sammanställa och redovisa din intervju
 • Besöka kulturen och uppleva bostäder från förr. 
 • Leka lekar från förr i tiden.
 • Du visar att du har lärt dig genom att: 

 • Formativ
 • Redovisa din intervju för din axelkompis och hemgrupp.
 • Sant eller falskt, påståenden om hur livet var förr. 

Summativ : 

Förklara begrepp utifrån en bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3

Matriser

Sv Tk SO
Livet förr och nu.

Nivå 1
Nivå 2
Berätta om hur det var att var barn förr i tiden.
 • SO   3
Du kan till viss del på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Du kan på egen hand ge exempel på hur det var att vara barn förr i tiden.
Göra jämförelser förr och nu.
 • SO   3
Du kan till viss del på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Du kan på egen hand göra enkla jämförelser mellan livet för 100 år sedan och nu.
Delta i samtal.
 • Sv  1-3
Du deltar till viss del i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på frågor.
Du deltar aktivt i samtal om det vi har läst och sett genom att svara på och ställa följdfrågor.
Fakta
 • Sv   3
Du har tagit fram fakta kring en uppfinning och kan återge det för klassen utifrån din 6-fältare.
Du har sammanställt din 6-fältare och skrivit ihop en faktatext som du kan redovisa för klassen.
Tidslinje
 • SO   3
Jag kan på egen hand förklara något om vad dåtid, nutid och framtid är. Jag kan placera ut några personliga händelser på en tidslinje.
Jag kan väl och på egen hand beskriva något om vad dåtid, nutid och framtid är. Jag kan placera ut olika händelser på en tidslinje. Både personliga och andra händelser.