👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PÄRLAN 22-23 Kga SKA D&I: Demokrati

Skapad 2022-06-13 14:33 i Pärlans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati 22-23

Innehåll

Demokrati 22-23

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

De ska utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar, för sig själva och samvaron i barngruppen samt för miljön i förskolan. De ska utveckla sin förståelse för demokratiska principer och förmågan att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem. De ska utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation samt lära sig att alla har rättigheter och skyldigheter.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge

 

För att barnen ska lära sig att förstå vad demokrati är, genom att efter förmåga ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. T ex att alla hjälps åt att hålla ordning och reda, att man städar efter sig samt att lära sig att hålla fast vid det man har valt. För att barnen ska få en uppfattning om hur det är att vara en del av något större, att ett val kan påverka andra och sig själv. När barnen gör olika val får de i sin tur förståelse för demokratiska principer. 

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Vi försöker främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och samvaron i barngruppen. Vi har kompissolen som ett verktyg för att utveckla det sociala samspelet och ta ansvar för sina egna handlingar. Det blir tydligt för barnen när vi relaterar till kompissolen där barnen fått vara delaktiga med sina egna åsikter om hur man är en bra kompis.

Vi försöker låta barnen vara delaktiga och ha inflytande över sin vardag/utbildning samt ändringar i lärmiljön utifrån barnens behov, intressen och åsikter. Vi arbetar för att alla barn ska få lika stort inflytande. Vi bekräftar barnen när de utövar demokrati i vardagen, förklarar för dem vad det innebär när de gjort ett val. Vi vill också lära barnen att hålla fokus på sin valda aktivitet en längre stund, det gör vi med hjälp av bland annat timglas och närvarande pedagoger som stöttar och vägleder.

Vi pedagoger är inlyssnande och tillåtande vid val av aktivitet. Hos oss ska barnen ha möjlighet att välja material/aktivitet efter intresse och behov. Vi delar upp barnen i mindre grupper, i den mån vi kan, för att kunna lyssna in dem bättre, det ger ett mer reellt inflytande.

Genom att analysera vår verksamhet regelbundet kan vi på så sätt utveckla vår miljö och nya arbetssätt samt hitta nya utmaningar för barnen inom olika områden och ämnen. Vi tillgodoser att alla yrkesroller i vår verksamhet får tid och möjlighet att utföra sitt uppdrag bland annat genom att ha regelbunden riktad pedagogisk utvecklingstid.