👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grejen med demokrati

Skapad 2022-06-13 14:53 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I höst är det val i Sverige! Vad betyder det? Du kommer att få lära dig vad demokrati betyder och vad det innebär att leva i ett demokratiskt land.

Innehåll

Period

 

v. 34-42

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 

Du ska visa att du kan:

 • känna till begreppen demokrati, diktatur, jämställdhet, rättvisa, val och rösträtt.
 • delta i diskussioner och övningar på lektionerna.

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 

 Du visar vad du lärt dig genom att:

 • du deltar i diskussioner på lektionerna
 • du bidrar genom att samarbeta och komma med förslag/ egna åsikter
 • du deltar i övningar och lekar
 • genom exit-tickets och aktivt deltagande på lektionerna.

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Under arbetsområdet kommer du att:

 • få följa tv-serien Grejen med demokrati.
 • få berätta vad du redan vet om ämnet.
 • i grupp få hitta på ett eget parti som kamraterna kan lägga sin röst på.
 • skriva ned viktiga begrepp och lära dig vad de betyder.
 • öva på att säga vad du tycker/stå för din åsikt genom olika övningar och lekar.

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

 

Eleven får muntlig återkoppling vid muntlig och skriftligt deltagande.

Eleverna får respons på samtliga uppgifter.

Uppgifter

 • Begreppsförståelse

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr22
 • tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr22
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr22
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr22
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet,
  Gr lgr22
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt,
  Gr lgr22
 • Syfte
 • kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.
  SO  1-3

Matriser

SO
Grejen med demokrati

Om demokrati

 • Gr lgr22   tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr22   kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • SO   kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
 • SO  1-3   Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delta i diskussion och samarbeta
Diskutera kunskaper i ämnet och delta aktivt i övningar och uppgifter kopplat till området.
Du har ännu inte visat att du kan diskutera och visa dina tankar och åsikter kring demokratiska frågor utifrån lektionens innehåll och filmserien Grejen med demokrati.
Du kan, med stöd av lärare, diskutera frågorna utifrån lektionens innehåll och filmserien Grejen med demokrati. I mindre grupp eller helklass.
Du kan på egen hand diskutera frågorna utifrån lektionens innehåll och filmserien Grejen med demokrati. Du visar att du står för din åsikt och kommer med frågor/ förslag. I mindre grupp eller helklass.
Begreppsförståelse
Samtala om begreppens betydelse och visa att du förstått vad de betyder genom att koppla orden; demokrati, diktatur, jämställdhet, rättvisa, val och rösträtt till rätt påstående/ sammanhang.
Du har inte ännu visat att du har förståelse för begreppens betydelse.
Du kan, med stöd av lärare, visa/ förklara att du förstår vad begreppen betyder.
Du kan på egen hand visa/förklara att du förstår vad begreppen betyder samt koppla dem till rätt påstående/ sammanhang.