👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PÄRLAN 22-23 Kga SKA O,U&L: Teknik

Skapad 2022-06-13 14:54 i Pärlans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Teknik 22-23

Innehåll

Teknik 22-23

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

Barnen ska få utveckla sin förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen (bl.a bestick, pennor, saxar m.m.). De ska även få möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

De ska få möjlighet att använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar och utvecklar lärandet.

 

Barnen ska utveckla sin förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

För att barnen ska få kunskaper kring modern teknik, samt utforska hur enkel teknik fungerar i vardagen. För att barnen ska utveckla sitt logiska tänkande samt förmåga att se lösningar på olika problem.

 

För att kunna spinna vidare och utveckla barnens intressen och nyfikenhet gällande teknik. 

 

Genom att använda digitala verktyg får barnen kunskap och kännedom om att man kan söka information och dokumentera bland annat.

 

Genom att introducera barnen för olika tekniker i skapande och andra uttrycksformer får de kunskap och erfarenhet inför framtida utmaningar samt verktyg för att uttrycka sig i olika forum.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Med hjälp av modern teknik kan vi söka kunskap tillsammans med barnen. Vi följer barnens intressen och undersöker det de är intresserade av. Vi erbjuder olika typer av konstruktionsmaterial som finns tillgängliga för barnen. Lego, aktivitetstavlor, magnetbygge mm. 

Genom att vara närvarande pedagoger kan vi benämna och bekräfta samt synliggöra enkel teknik i barnens utbildning.

Vi ger barnen förutsättningar att kunna lära sig att hantera bestick, pennor, saxar m.m genom att vara påhejande, positiva och engagerade pedagoger.

Vi erbjuder barnen olika former av aktiviteter för att utveckla sin fantasi, i t ex dans, rörelse, skapande mm.

Försöka skapa mer planeringstid så att vi kan förbereda och genomföra fler kvalitativa aktiviteter.

Genom att analysera vår verksamhet regelbundet kan vi på så sätt utveckla vår miljö och nya arbetssätt samt hitta nya utmaningar för barnen inom olika områden och ämnen. Vi tillgodoser att alla yrkesroller i vår verksamhet får tid och möjlighet att utföra sitt uppdrag bland annat genom att ha regelbunden riktad pedagogisk utvecklingstid.