👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LärKan SKA

Skapad 2022-06-13 15:01 i Förskolan LärKan Borås Förskola
Förskola
LärKans SKA

Innehåll

 

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)

 

 

Arbetslag:

Läsår:

 

 

 

 

Förskolans övergripande mål

 1.     Utveckla barns förståelse om hälsa och hållbar utveckling Förskolan ska erbjuda barnen en utbildning och undervisning som präglas av framtidstro, där barn ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till vår miljö, natur och samhälle, där fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag som bidrar till förståelse om hur detta kan påverka deras hälsa och välbefinnande. (Lpfö -18)

 

Förskolans förväntade effekter

 Att barns förståelse och kunskaper om hälsa och hållbar utveckling synliggörs i förskolans utbildning och undervisning,

i lärmiljöerna och i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Att pedagoger har kunskap och erfarenhet om Skolverkets metod och använder den för att utveckla undervisningen i

praktiken och i det kollegiala lärandet.

Pedagogerna utgår från ett vetenskapligt förhållningssätt i utbildningen vilket synliggörs i SKA.

Barnen är delaktiga i planering och reflektion av undervisningen vilket synliggörs i lärmiljöer och dokumentationer.

 

 

Analys av nuläget. Var är vi? Kartläggning eller tidigare analys.

 

Gruppens mål: Vart ska vi? Mål från Lpfö.

1.

 

Gruppens förväntade effekter: Vad är det vi vill uppnå?

1.

2.

3.

 

Hur gör vi? Planering av handlingar för att nå målet.

 

 

 

Hur blev det? Reflektion kopplad till undervisningen (gemensamt i arbetslaget varje vecka)
Ta med underlag från veckans undervisning att reflektera kring (lärlogg, post-it, bild, film, observation…)

Vad ser vi? Vad visar barnen intresse för?

 

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

 

En djupare analys görs två gånger per termin

 

Analys: Vilket förändrat kunnande har vi sett hos barnen? Hur ser vi det? Koppla till förväntade effekter.  Stöd i litteratur/forskning.

 

 

 

Hur går vi vidare?