👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippspromenad - VT 2022

Skapad 2022-06-13 15:01 i Hattstugan Fristående förskolor
Förskola
En planering inför blåsippspromenaden.

Innehåll

Blåsipsspromenad
 
Följande aktivitet är tänkt att göras med 4-6 åringarna på storbarnsavdelningen. Denna aktivitet är något vi gör varje år med de äldsta barnen, dock detta år går det ihop med vårt naturprojekt vi har valt att arbeta med. Barnen har genom åren tyckt att detta har varit en väldigt roligt aktivitet. 
 
Mål och syfte
 
Våra mål till denna aktivitet är: 
-  Få en ökad kunskap om blommor. 
-  Få testa hur digitala medel kan fungera som hjälpmedel i vardagen. 
-  Träna sin grovmotorik. 
 
Nedan finns det aktuella läroplansmålen för detta projekt. 
 
Arbetsformer
 
Denna aktivitet kommer genomföras nu under våren då de är vid detta tillfälle som blåsipporna blommar. Aktiviteten sker utomhus då barnen samt pedagoger går en promenad för att hitta blåsippor. Promenaden startar vid ålstensängen och avslutas vid ålsten. 
 
Genomförande
 
Efter samlingen på förmiddagen samlas barnen i hallen för att göra sig redo för promenaden. Pedagogerna kommer gå igenom i samlingen vad som kommer ske under dagen. Sedan tar vi oss bort till ålstensängen för att börja vår promenad sedan får barnen med hjälp av pedagogerna leta efter blåsippor. Då promenadstråket är ganska långt sker även en paus i mitten där barnen får leka fritt. Sedan grillar vi korv till lunch och vid två tiden är vi tillbaka på förskolan. 
 
Vi kommer även använda oss av en blom-app i lärplattan och med hjälp av den så kan vi identifiera olika blommor vi ser på vägen. 
 
Dokumentation
 
Dokumentation kan exempelvis inbegripa foto, anteckningar och lärloggar som vårdnadshavare kan ta del av. Under arbetets gång så dokumenterar vi verksamheten löpande. Som förälder och pedagog kan man alltid gå in på unikum och få insyn i verksamheten, något som vi tycker är väldigt bra då den blir ett fönster av verksamheten utåt sett.
 
Utvärdering och återkoppling
 
Efter avslutat arbete diskuterar arbetslaget om hur allt har gått. Barnen får även i grupp prata om vad de tyckte var roligt och intressant, och vi pratar om nya kunskaper vi tillägnat oss. Barnens egna ord, citat och reflektioner kommer skrivas ner. Allt samlas på unikum, där pedagogerna och föräldrarna kan gå tillbaka och reflektera över temaarbetets innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18