👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och snack utforskar naturen

Skapad 2022-06-13 18:10 i Kimbogårdens förskola Halmstad
Förskola
Naturen som arena har stor potential till barns utveckling och lärande. Vi vill ge oss ut i naturen med vännerna i Kungaskogen och utforska vad vi kan lära oss tillsammans. Därför har vi valt att fokusera på snick och snack utforskar naturen.

Innehåll

Temabeskrivning

Naturen som arena har stor potential till barns utveckling och lärande. Vi vill ge oss ut i naturen med vännerna i kungaskogen och utforska vad vi kan lära oss tillsammans. Därför har vi valt att fokusera på Snick och Snack utforskar naturen.

Syfte 

ge barnen möjligheten att utveckla respekt och förståelse för naturen genom att utforska tillsammans på ett lekfullt sätt.

Vad ska barnen lära oss utav detta?

- respektera varandra och naturens växter och djur

- kommunicera, lyssna och uttrycka sina åsikter och tankar

- resonera matematiskt och utveckla förståelse för naturvetenskap 

Hur? Vad erbjuder vi?

När vi utgår från materialet Snick och Snack och deras vänner i kungaskogen när vi utforskar naturen tillsammans. Tänker vi att det kommer ge möjlighet till att utveckla respekt och förståelse för naturen genom olika uppdrag och aktiviteter i vår undervisning. Materialet med vännerna i Kungaskogen ger bra underlag för att väva in skapande, rörelse, matematik, teknik, språk och kommunikation, naturkunskap och hållbar utveckling. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18