👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1 (begrepp och mål)

Skapad 2022-06-13 20:46 i Anders Ljungstedts gymnasium 4NP Linköping
Gymnasiesärskola Samhällskunskap
I kursen Samhällskunskap 1 lär vi oss om samhället och olika samhällsfrågor. För varje tema finns det ett antal lärandemål och olika begrepp som vi kommer jobba med under kursens gång.

Innehåll

Samhällskunskap 1, 50 poäng

Kurskod: SALSAM51

Mänskliga rättigheter

Begrepp att kunna: direkt demokrati, tryckfrihet, censur, rättssäkerhet, indirekt demokrati, yttrandefrihet, barnkonventionen, allmän och lika rösträtt

Mål

 • Veta skillnaden på direkt och indirekt demokrati. Känna till vad tryck- och yttrandefrihet innebär för dig.
 • Veta vad censur innebär. Kunna berätta om barnkonventionen. Veta vad som menas med rättssäkerhet och vad det innebär för dig.
 • Veta vad som menas med att vi har lika och allmän rösträtt i vårt land.

 

Privatekonomi

Begrepp att kunna: inkomst, skatt, utgifter, spara, tillgångar, lån - Sms-lån, ränta, amortera, kredit skulder, kronofogden, öppet köp, bytesrätt, kvitto, bostadsbidrag

Mål

 • veta vad som menas med inkomst.
 • veta vad skatt är och vad den används ti
 • känna till varför det är bra att spara pengar.
 • veta hur man sköter ett lån.
 • veta varför du kan hamna hos kronofogden och vad det innebär.
 • Känna till olika sätt att handla.
 • Veta att bostadsbidrag finns och hur man söker det.

 

Hur samhället styrs

Begrepp att kunna: ideologi, liberalism, samhälle, diktatur, konservatism, socialism, demokrati, grundlagar, nationalism, ekologism, riksdag, regering, feminism, riksdagens partier, val i Sverige, valprocessen, kommun, landsting

Mål

 • enkelt kunna förklara vad de olika ideologierna står för. 
 •  kunna förklara vad som menas med ett samhälle.
 •  förstå skillnaden mellan demokrati och diktatur.
 • känna till vad grundlagarna heter och innebär.
 • veta hur riksdag och regering bildas efter ett val.
 • veta hur riksdag och regering arbetar.
 • kunna riksdagens partier, deras ledare och deras symbol.
 • veta vilka allmänna val vi har i Sverige.
 • kunna förklara hur ett val går till
 • berätta om hur en kommun styrs och vilka uppgifter den har.
 • veta hur landstinget/regionen styrs och vilka uppgifter den har

 

Arbetslivets villkor

Begrepp att kunna: konkurrerar, arbetsförmedling, tillsvidareanställning, provanställning, allmän visstidsanställning referenser, intervju, arbetsgivare, fackförening, LAS - Lagen om anställningsskydd, MBL - Medbestämmandelagen, Diskrimineringslagen, APL, tidsbegränsad anställning, vikariat, lönebidragsanställning, CV och personligt brev, arbetsmarknaden, arbetstagare, A-kassa, Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, anställningsbevis, daglig verksamhet

Mål

 • veta på vilka olika sätt du kan få hjälp med att få ett arbete.
 • känna till daglig verksamhet
 • olika anställningsformer.
 • du ska veta vad som menas med att lämna en referens.
 • träna på at skriva CV och personligt brev.
 • kunna förklara orden intervju, arbetsmarknad, arbetsgivare,
 • arbetstagare, fackförening, a-kassa och anställningsbevis.
 • känna till hur arbetsmarknadens lagar kan hjälpa dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att reflektera över demokrati och de mänskliga rättigheterna.
  Sal
 • Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor.
  Sal
 • Förmåga att söka, värdera och använda information från olika källor.
  Sal
 • Centralt innehåll
 • Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU.
  Sal  -
 • Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
  Sal  -
 • De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
  Sal  -
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
  Sal  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar i att beskriva samhället och människors livsvillkor. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om demokrati och i att ge exempel på mänskliga rättigheter.
  Sal  E
 • Eleven medverkar i att samtala om samhällsfrågor. När eleven söker information medverkar eleven i att använda källor och i att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sal  E