👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, LBR & MLM, samhällskunskap, v 34-43, vt-22

Skapad 2022-06-13 21:38 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Centralt innehåll:

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.
 • Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt

 

Förmågor vi ska träna på:

 •         analysera och visa hur mediala strukturer är uppbyggda och fungerar (samband, orsaker och konsekvenser)
 •          resonera kring hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer (opinionsbildning, mediernas roll i en demokrati jämfört med i en diktatur)
 • värdera och uttrycka olika ståndpunkter (t ex för- och nackdelar med sociala medier)
 • skilja mellan vad som är fakta och vad som är värderingar
 • träna på och använda relevanta begrepp för att kunna resonera kring media    

 

Hur ska vi arbeta?

 •          Vi ska utgå från läromedlet SOS 6
 •          Vi ska ha gemensamma genomgångar och diskussioner
 •      Muntlig debatt om sakfrågor utifrån partierna i riksdagen
 •      Affisch om partierna i riksdagen 
 •      Power Point om olika medier i samhället
 •      Vi ska ha två begreppsförhör
 • Avslutande prov på arbetsområdet

 

 Vad ska du lära dig? 

Förutom viktiga ord och begrepp (se lista) är målet med arbetsområdet  att du ska kunna besvara följande frågor;   

 • Hur påverkas vi av medier?
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier?
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle?
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam?

Ord och begrepp (Demokrati)

 

Ord/begrepp 

Förklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord och begrepp (Medier, kommunikation och källkritik)

Ord/begrepp 

Förklaring

Information

Kunskap, korrekt information ska berätta vad som har hänt, inte försöka påverka oss 

Kommunikation

Finare ord för prat. Det handlar om att överförs mellan människor, med eller utan apparater 

Massmedier 

Sprider information och underhållning till många människor, t ex TV, radio och Internetmedier

Reklam

Företag som vill påverka oss att köpa deras produkter eller tjänster 

Propaganda

Reklam som tydligt syftar till att påverka vad du tycker i en fråga 

Journalist

Kallas den som arbetar med information i medier, t ex tidningar eller TV-program 

Makthavare 

Kallas de som bestämmer i samhället, oftast våra politiker

Granska

I en demokrati ska massmedier också granska (undersöka) vårt samhälle och makthavare 

Statliga TV-kanaler

Alla kanaler i SVT. Kallas public service. SVT får pengar från staten och radio- och TV-avgiften 

Reklam-TV-kanaler

Får pengar från företag som visar reklam i kanalerna 

Sponsring

När företag betalar för att få visa upp sitt företagsnamn i en film, TV-serie eller idrottstävling 

Yttrandefrihet

Betyder att alla har rätt att i tal, skrift eller bild, eller på annat sätt utrycka tankar, åsikter eller känslor 

Etik

Handlar om vad man anser är rätt eller fel 

Sociala medier

Alla de sätt på vilka vi kan kommunicera direkt med varandra genom text, bild eller ljud på Internet 

Envägskommunikation

Man kan inte prata med avsändaren eftersom det ofta är TV, radio eller tidning 

Tvåvägskommunikation

Man reagera på det som sägs och prata med den som sänder budskapet 

Censur

När staten vill kontrollera och kanske ändra informationen i medier innan den publiceras 

Tryckfrihet

Att få skriva och publicera text utan att den först kontrolleras av staten. Handlar om att censur inte är tillåtet 

Åsiktsfrihet

En rättighet för varje människa att fritt få uttrycka sina åsikter och tal och skrift 

Värdering

Ett omdöme, en åsikt eller uppfattning om vad som är bra eller dåligt 

Opinion

Åsikter, attityder och värderingar som en person eller en grupp har i olika frågor 

Varumärke

Det som kännetecknar ett företag eller en vara 

Målgrupp

Den grupp av mottagare som avsändaren vill informera och påverka 

Marknadsföring

Alla aktiviteter ett företag gör för att sälja sina produkter 

Källa

Så kallas den hemsida, bild, text eller person som du hämtar fakta eller information från 

Matriser

Sh
SO, LBR, samhällskunskap Medier v 34-39, vt-22

Samhällskunskap

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Beslutsfattande och politiska idéer
Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper
Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
Eleven visar goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för utvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.
Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället
Information och kommunikation
Eleven visar ännu inte grundläggande kunskaper
Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.
Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med relativt välgrundade källkritiska argument.
Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med välgrundade källkritiska argument.