👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 - 2022/2023

Skapad 2022-06-14 08:58 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 2 Svenska
Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska, i arbetsboken arbetar vi med språklära och varierade läs- och skrivuppgifter på olika nivåer. Till arbetsboken finns en läsebok "hemligheten" som eleverna får i läxa att läsa ett kapitel varje vecka.

Innehåll

Det här ska vi lära oss

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under läsårets gång:

 • Lässtrategier för att läsa och förstå texter
 • Vi tränar oss på att skriva olika typer av texter 
 • Enkla former av textbearbetning
 • Att utveckla en läslig handstil
 • Språkets struktur t.ex. stor bokstav och punkt
 • Alfabetet och dess ordning
 • Utveckla ett gott läsflyt med betoning
 • Tala, lyssna och samtala
 • Kunna återberätta något man hört eller läst
 • Att träna oss på muntlig framställning 

Såhär gör vi

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med:

 • Vi arbetar i arbetsboken ord & äventyr och läseboken Hemligheten
 • Läsläxa varje vecka.
 • Vi arbetar med läsförståelsen och tränar på att läsa mellan raderna.
 • Högläsning av böcker från kända författare.
 • Regelbundna besök i skolbiblioteket för boklån samt boktips.
 • Regelbunden tyst läsning i valfri bok.
 • Vi tränar oss på att skriva enkla berättelser och faktatexter. 
 • Muntliga presentationer inför större och mindre grupper. Här tränar vi oss också på att bli aktiva lyssnare.

Tidsperiod

Läsåret 2022/2023

 

De här förmågorna kommer stå i centrum

 • Att kunna skriva enkla berättande texter
 • Att kunna läsa skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Att kunna förstå en text.

 

Bedömning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Bedömningsstöd i de olika förmågorna
 • Texter och arbeten du gjort i skola
 • Deltagande under genomgångar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1