👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - åk 3

Skapad 2022-06-14 09:20 i Noltorpsskolan F-3 Alingsås
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vad är en karta? Vad kan vi se på en karta? Vad heter världsdelarna? Var ligger Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen? Kan du väderstrecken? Hur ser naturen ut i Sverige? Varför bor människor där de bor?

Innehåll

 

Arbetsområde:

Vad är en karta? Vad kan vi se på en karta? Vad heter världsdelarna? Var ligger  Atlanten, Stilla havet och Indiska oceanen? Kan du väderstrecken?

Hur ser naturen ut i Sverige? Varför bor människor där de bor? 

Dessa frågor kommer du att få svar på i detta arbetsområdet. Du kommer att få lära dig mer om din omvärld och om kartan. Du kommer få träna dig på att beskriva omvärlden genom att använda karta och olika rumsliga begrepp samt väderstrecken. Vi kommer även lära oss om hur det ser ut i olika delar av Sverige. 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • tala om vad en karta är och vad de olika färgerna betyder på kartan 
 • beskriva lägen med hjälp av de fyra väderstrecken och andra rumsliga begrepp.
 • namnge världsdelarna och världshaven.
 • sätta ut världsdelarna och världshaven på kartan.
 • sätta ut några länder eller plaster på kartan.
 • berätta om hur naturen kan påverka var människor väljer att bo och hur naturen kan påverka hur samhället ser ut.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • berätta vad en karta är och vad färgerna betyder på en karta.
 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dessa på en karta.
 • namnge och placera ut några för dig viktiga platser (t.ex. Alingsås, Göteborg, Stockholm, Paris, USA, Somalia, pyramiderna)
 • berätta något om hur naturen kan påverka var människor väljer att bo och hur samhället ser ut. 

Undervisning:

Du kommer att:

 • få arbeta med olika typer av kartor.
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • få lära dig vilka världsdelar och världshav som finns och var de ligger.
 • Hur ser Sverige ut. Vilken natur har vi? Var bor flest människor och varför? 
 • titta på filmer.
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner.
 • läsa faktatexter 
 • samtala om orsaker till att människor flyttar.
 • få göra en egen undersökning om väder. 

 

Begrepp: jordglob, karta, världsdel, hav, kontinent, land, plats, läge, gräns, väderstreck, stad, landsbygd, kust, fjäll, skog, sjö, åkermark, klimat, väder

Uppgifter

 • Världsdelar och världshav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3