👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Staden

Skapad 2022-06-14 09:19 i Björndammens fritidshem Partille
Fritidshem
Under vårterminen har vi arbetat med ett längre projekt som har hamnat under temat staden. Vi har under 9 veckor arbetat utefter målen, natur och samhälle, språk och kommunikation samt skapande aktiviteter. Eleven har fått bekanta sig med olika yrken och byggnader som finns i ett samhälle. Vi har haft diskussioner kring hur en stad är uppbyggd och vilka viktiga funktioner det bidrar till i ett samhälle. Vi har även samtalat kring olika föreningar och aktiviteter som finns i vårt närområde.

Innehåll

Tema staden

En planering av Ingela Lindqvist och Emma Colf 

 

Inledning: Under vårterminen har vi arbetat med ett längre projekt som har hamnat under temat staden. Vi har under 9 veckor arbetat utefter målen, natur och samhälle, språk och kommunikation samt skapande aktiviteter. Eleven har fått bekanta sig med olika yrken och byggnader som finns i ett samhälle. Vi har haft diskussioner kring hur en stad är uppbyggd och vilka viktiga funktioner det bidrar till i ett samhälle. Vi har även samtalat kring olika föreningar och aktiviteter som finns i vårt närområde. 

 

Vid varje tillfälle har eleverna fått göra sin röst hörd och diskussioner kring olika, yrken, byggnader och föreningar har lyfts. Efter diskussionerna har eleverna vid varje tillfälle fått använda sig av olika material och tekniker för att skapa. I den vita skärmen kan ni se vad era barn har skapat under vårterminen under temat staden. 

 

Målet med projektet utifrån läroplanen: Språk och kommunikation, natur och samhälle samt skapande aktiviteter. 

 

Syfte med projektet:

Syftet: Enligt Lgr 11 och det centrala innehållet för fritidshemmet samtalar vi om viktiga samhällsfunktioner i vårt samhälle där eleverna ges möjligheten att uttrycka sig, tolka och samtala kring dess olika utseenden i kombination med att vi arbetar med bilder. Eleverna får även träna finmotoriken genom färglägga och klippa samt testa på olika verktyg och tekniker. 

 

Material: Lagt fram material: hårdare färgade papper, tidningsartiklar, fiberpennor, saxar, papperslim. vita pennor, färgpennor och lim.  Förberett en instruktion som vi ska arbeta efter. Tillverkat några exempel på bilder.

Nedan kommer de olika metoderna för projektet tema staden. 

 

METOD

Varje lektion inleds med gruppsamtal som handlar om något av de berörda ämnena ( djur, transportmedel, yrken, viktiga byggnader eller idrottsföreningar. 

 

Efter varje gruppsamtal ska eleverna få välja bland små teckningarna för att färglägga och avsluta med att klippa och limma dem på ett färgglatt papper. 

 

Samla in de små bilderna och spara dem till tema projektet.

 

Metod för yrken, transportmedel och djur:

 

 Lektion 1: Yrken- Börja med att prata i helgrupp om vilka yrken som finns, vilka yrken som är väldigt viktiga att de finns. 

 

Lektion 2: transportmedel/ fordon- Börja prata i helgrupp om hur vi kan förflytta oss.

Vilka färdmedel finns det? 

Vilka fordon är viktiga att de finns?

 

Lektion 3: Djur- Börja prata i helgrupp vilka djur vi kan se omkring oss. Vilka djur är viktiga att de finns för vår matkonsumtion. 

 

Metod för Föreningsliv och idrottsföreningar: 

 

Lektionen inledde med att eleverna skulle tänka på vilka sporter och föreningsliv som finns i vårt närområde (Partille). 

 

Hur ser det ut i Partille? vilka sporter finns i Partille? Vilka föreningar finns i Partille? är det någon förening du skulle vilja testa på eller är en del av? 

 

Exempel på föreningar i Partille:

Kultur: Kulturum erbjuder estetiska aktiviteter

Rekreation: Bibliotek

Föreningsliv i Partille: 

 

Öjersjö gymnastikförening, Porthälla Scoutkår, Partille Sport Club (LAnds hockeyförening), Partille Biodlarförening, Partille Golfklubb, Partille IF FK (fotboll), Partille Badminton, IF Friskis & Svettis Partille, GK Antilopen (Gymnastik), Naturskyddsföreningen Partille, IK Sävehof (handboll), Spartacus Rugby Club, Sävedalens AIK (friidrott, orientering eller skidor), Öjersjö IF (Fotboll). 

 

När eleverna bekantat sig med de olika sporterna i vårt samhälle testa vi deras färdigheter genom ett litet quiz.

 

I vilken sport behöver du en fjäderboll och racket? 

I vilken sport behöver du en klubba och boll? 

I vilken sport behöver du en boll och en korg? 

I vilken sport behov du en puck?

I vilken sport behöver du en Boll och ett nätmål? 

I vilken sport behöver du en Häst? 

I vilken sport behöver du en liten boll med hål i?

I vilken sport behöver du en karta? 

I vilken förening går du i om du får lära dig sätta upp vindskydd och göra upp en eld? 

 

Efter diskussionen fick eleverna göra silhuetter av en sport de skulle vilja testa eller går i.

Varje elev fick ett svart papper och ett färgat papper. 

De fick måla med en vit penna på ett svart papper den sporten de skulle vilja testa på. Sedan klippte de ut de från ett svart papper och klistrade det på ett färgglatt papper som en siluett. 

 

Metod för byggnader

Genomförande:

* I helgrupp samtalar vi om hur vi människor kan bo, skillnaden mellan olika husbyggnader.

* Visar lite bilder på olika byggnader där vi diskuterar miljön och vilka viktiga byggnader som finns i vår stad.

* Ger en instruktion muntligt och i bildform hur de ska bygga upp en bild.

* Alla får sedan börja skapa en egen bild som de sedan får presentera för varandra och berätta om.

 

* Gemensamt avslutar vi med att samtala om vad vi gjort och lärt oss.